Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia 2018 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
projekt uchwały Rady miejskiej w Miastku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku. 2018-02-22 13:53:42
pozostawienia bez rozpoznania skargi P. V.B. z dnia 27 września 2017 r. 2018-01-18 12:34:21
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi P. B.S. z dnia 28 grudnia 2017 roku 2018-01-18 12:30:42
projekt uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miastka 2018-01-18 12:28:06
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok 2018-01-18 12:22:45
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok 2018-01-18 12:19:59
projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe 2018-01-18 12:16:43
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o współpracy z Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: ?Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element :wyspy energetycznej? ? Miasteckiego Klastra Energii? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działania 10.04. Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020- 2018-01-18 11:54:15
projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako droga publiczna 2018-01-18 11:52:18
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach: 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko i obrębach: Dretynek, Świeszyno i Węgorzynko gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-01-18 11:50:48
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 1/5, położonej w obrębie Tursko. gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko 2018-01-18 11:45:10
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 2018-01-18 11:41:15
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miastko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2018-01-18 11:39:42
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie powierzenia realizacji zadań przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu 2018-01-18 11:37:31
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania . 2018-01-18 11:36:03
projekt uchwały w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020". 2018-01-18 11:24:39