Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2012 roku

 

BURMISTRZ MIASTKADziałając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536   z późn. zm.) i uchwały Nr 112/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” oraz Zarządzenia Nr 98/VI/2011 Burmistrza Miastka z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2012 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2012 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie:

I    Upowszechnianie i rozwój kultury licznej, sportu i turystyki,

II   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych i bezrobotnych,

III  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

IV  Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

V   Wspieranie organizacji pozarządowych.

Załączniki do pobrania

1 20012012_01.pdf (PDF, 1.MB) 2012-01-20 12:41:15 543 razy
2 20012012_02.doc (DOC, 84KB) 2012-01-20 12:41:15 378 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 20-01-2012 12:41:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:56:39