2018

L.p. Nr umowy Data zawarcia umowy Podmiot zawierająccy umowę Treść umowy
1 1/2018 03.01.2018 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Schronisko dla Zwierząt W Słupsku Przejęcie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Miastko
2. 2/2018 03.01.2018

Gabinet Weterynaryjny SABA

Łukasz Kisielewski

Całodobowa opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w przypadkach zdarzeń drogowych
3. 3/2018 03.01.2018

Gospodarstwo Rolne

Konrad Kuśmierek

zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi 
4. 4/2018 15.01.2018r. Medyk Miastko WOA - medycyna pracy
5. 5/2018 19.01.2018r.

Andrzej Hliwa

Węgorzynko

wypranie firan znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Miastku
6. 6/WRG/2018 23.01.2018

Firma Remontowo - Budowlana

KUNIX Tomasz Kuniszewski

Węgorzynko 8

77-200 Miastko

Remont świetlicy w Trzcinnie
7. WRG/7/2018 23.01.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - przydomowa oczyszczalnia
8. WRG/8/2018 23.01.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - azbest
9. WRG/9/2018 23.01.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - przydomowa oczyszczalnia
10. WRG/10/2018 23.01.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - azbest
11.

Umowa nr 11

WRG.272.1.1.2018.DR

25.01.2018

Biuro Usług Geodezyjnych GEOPOL

Piotr Wyrozumski

Podział geodezyjny działek nr 63/4, 62/8, 61/4, 61/2, 261 i 280 przy ul. Armii Krajowej w Miastku obręb 83/5 m. Miastko wraz ze zmianą klasyfikacji użytku gruntowego
12.

Umowa nr 12

WRG.272.1.2.2018.DR

25.01.2018 NTP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Krzysztof Marusiak Wznowienie granic części działki drogowej nr 25 położonej w obrębie Popowice gm. Miastko
13 WOA 13/2018 5.01.2018 Kancelaria Adokacka K. Kowalska Obsługa prawna Rady Miejskiej w Miastku
14

WRG/14/2018

WRG.272.1.2018.MS

30.01.2018 Krzysztof Zawadzki, Aleksander Aziukiewicz Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta i gminy Miastko
15. 15/2018 19.01.2018 Andrzej Hliwa wypranie firan w pomieszczeniach USC
16 WOiRS/16/2017 31.01.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
17 WRG/17/2018 01.02.2018 Bezłada Robert Słosinko Palacz w budynku świetlicy wiejskiej w m. Słosinko
18 WRG/18/2018 01.02.2017

Freza Piotr

Dretyń

Palacz w budynku remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Dretyń
19

Umowa nr 19

WRG.272.1.3.2018.DR

01.02.2018

Biuro Usług Geodezyjnych GEOPOL

Piotr Wyrozumski

Podział geodezyjny działki nr 261/1 obręb 83/4 m. Miastko
20

Umowa nr 20

WRG.272.1.4.2018.DR

01.02.2018

Biuro Usług Geodezyjnych GEOPOL

Piotr Wyrozumski

Wznowienie granic części działki drogowej nr 66 położonej w obrębie Dretynek gm. Miastko
21 WOA/21/2018 02.01.2018 Fundacja "Sprawni inaczej" Realizację zadania publicznego  - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego
22 22/1 WPKiS 2018 30.01.2018 Zapaśniczy Klub Sportowy Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Miastko w zapasach. Organizacja zawodów sportowych o nzasięgu wojewódzkim i międzywojewódzkim. Całoroczne szkolenie zawodników ZKS Miastko
23 23/2 WPKiS 2018 30.01.2018 Fundacja Sprawni Inaczej Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja systematycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miastko
24 24/3 WPKiS 2018 30.01.2018

Miastecki Klub Badmintona LEDNIK

Miastko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastko w badmintona.  Organizacja i udział treningach oraz zawodach różnego szczebla.
25 25/4 WPKiS 2018 30.01.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walk IBUKI DOJO Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Aikido - samoobrona po japońsku
26 26/5 WPKiS 2018 30.01.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych RAZEM 

Kołczygłowy

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sportowy początek wakacji
27 27/6 WPKiS 2018 30.01.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych RAZEM

Kołczygłowy

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Dopóki masz wybór
28 28/7 WPKiS 2018 30.01.2018 Miejski Klub Sportowy START Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Od przedszkola do seniora - piłka nożna dla wszystkich
29 29/8 WPKiS 2018 30.01.2018 Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL Bytów  Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Działaj lokalnie w Gminie Miastko. Edycja 2018
30 30/9 WPKiS 2018 01.02.2018

Klub Siatkarsko- Kajakarski

Kołczygłowy

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Piłka siatkowa chłopców jako przepustka do zdrowia i spełnienia marzeń
31 31/10 WPKiS 2018 01.02.2018 Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie społecznego centrum aktywności w Węgorzynku
32 32/11 WPKiS 2018 01.02.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzcinno Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Śpiewanie przez gotowanie II.
33 33/12 WPKiS 2018 01.02.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzcinno Wsparcie ralizacji zadania publicznego pn. Uzależnienie od sportu to brak uzależnienia od używek - II
34 34/13 WPKiS 2018 01.02.2018 UKS MORENA Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie dzieci i młodzierzy w piłce siatkowej i plażowej
35 35/14 WPKiS 2018 01.02.2018

Uczniowski Klub Sportowy ATHLETIC BASKET

Miastko

Wsparcie ralizacji zadania publicznego pn. Kosz i siata już od skrzata
36 36/15 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM

Tursko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowani do pełnienia ról społecznych, potrzebni w społeczeństwie - zintegrowani ze społeczeństwem
37 37/WRG.272.2.2018.IM 6.02.2018 Pracownia Projektowa ARCH-ERS Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku gospodarczego
38 WOiRS/38/2018 7.02.2018 r. Ochrona danych osobowych  Zwrot kosztów dowozu 
39 39/16 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym

RAZEM

Wsparcie ralizacji zadania publicznego pn. Śladami Piastów
40 40/17 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM

Tursko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Nasze pasje szansą na dobry start - zajęcia manualno-teatralne
41 41/18 WPKiS 2018 01.02.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Czuję,że żyję
42 42/19 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM

Wsparcie ralizacji zadania publicznego pn. W zdrowym ciele zdrowy duch
43 43/20 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym

RAZEM

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sport i rekreacja szansą na aktywność niepełnosprawnych
44 44/21 WPKiS 2018 01.02.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wymiana międzynarodowa ze szkołą specjalną w Langenfeld
45 45/22 WPKiS 2018 01.02.2018

Uczniowski Klub Sportowy LIDER

Miastko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie dzieci w piłce nożnej i lekkiej atletyce
46 46/23 WPKiS 2018 01.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy LIDER Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wyjazd dzieci do Bad Fallingbostel
47 47/24 WPKiS 2018 01.02.2018 Związek Ukraińców w Polsce - koło w Miastku Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rozpowszechnianie tradycji śpiewu chóralnego 2018
48 49/25 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej

Dretyń

Wsparcie zadania publicznego pn. Zdrowy jak ryba VI
49 49/26 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej

Dretyń

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wiejskie Konfrontacje Artystyczne - Dretyń 2018
50 50/27/WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemji Dretyńskiej

Dretyń

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Klub Seniora w Dretyniu
51 51/28 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej

Dretyń

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Integracja przez zatrudnienie, kulturę i turystykę
52 52/29 WPKiS 2018 02.02.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe  Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Cykl konkursów przedmiotowych oraz aktywacja i integracja seniorów - II edycja
53 53/30 WPKiS 2018 02.02.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Spotkanie integracyjne grupy młodzieży z Gimnazjum z Miastka i Tytuvenai
54 54/31 WPKiS 2018 02.02.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe  Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowe projekty edukacyjne
55 55/32 WPKiS 2018 02.02.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Spotkania autorskie
56 56/33 WPKiS 2018 02.02.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Gminny Dzień Sportu i Pierwszej Pomocy przedmedycznej - V edycja
57 57/34 WPKiS 2018 02.02.2018 Stowarzyszenie POBUDKA Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku jak rajdy, wycieczki i inne imprezy popularyzujące turystykę i aktywny wypoczynek oraz krajoznastwo
58 58/35 WPKiS 2018

02.02.2018

Stowarzyszenie POBUDKA

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu turystycznego
59 59/36 WPKiS 2018 02.02.2018

Koło Gospodyń Wiejskich ŚWIERZOWIANKI

Świerzenko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja i udział w przedsięwzięciach artystycznych i międzynarodowych, mających istotne znaczenie dla pielęgnowania polskości i promowania Gminy Miastko
60       WPKiS
61

Umowa 61

WOA.272.1.2018.JM

09.02.2018

Hurtownia Optim

Piotr Krupka

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2018
62

62/2018

umowa nr 5/2018

26.01.2018r Powiat Bytowski udzielenie pomocy fiansowej w formie doatcji celowej 
63 WRG/63/2018 09.02.2018 osoba fizyczna dofinansowanie azbest
64 WRG/64/2018 09.02.2018 osoba fizyczna dofinansowanie przydomowa oczyszczalnia
65 WRG/65/2018 09.02.2018 osoba fizyczna dofinansowanie przydomowa oczyszczalnia
66 WRG/66/2018 09.02.2018 osoba fizyczna dofinansowanie przydomowa oczyszczalnia
67 67/38 WPKiS 2018 09.02.2018 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miastku Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Dzień kobiet 2018
68 68/39 WPKiS 2018 09.02.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Im. Kawalerów Uśmiechu w Wałdowie Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego
69 69/40 WPKiS 2018 09.02.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Wałdowie Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Smacznie i Zdrowo i Kolorowo
70 70/41 WPKiS 2018 09.02.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Wałdowie Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sport uwielbiamy, więc o zdrowie dbamy 
71       WPKiS
72       WPKiS
73 73/44 WPKiS 2018 09.02.2018

Związek Harcerstwa Polskiego

Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rajdy harcerskie
74 74/45 WPKiS 2018 09.02.2018 Związek harcerstwa Polskiego Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Festiwal i wigilia harcerska
75 75/46 WPKiS 2018 09.02.2018 Związek Harcerstwa Polskiego Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie harcerskich wychowawców
76 76/47 WPKiS 2018 12.02.2018

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

Gdańsk

Wsparcie relizacji zadanIa publicznego pn. Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Miastko
77 77/48 WPKiS 2018 12.02.2018

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. #Nie Biorę
78 78/49 WPKiS 2018 12.02.2018

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Baw się z nami Seniorami
79 79/50 WPKiS 2018 12.02.2018 Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Wparcie realizacji zadania publicznego pn. Podsumowanie Promocji Honorowego Krwiodastwa - Dzień Honorowego Dawcy Krwi PCK
80 80/51 WPKiS 2018 12.02.2018

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Spotkanie kulturalne, montaż poetycko-muzyczny dla Honorowych Dawców krwi (kontynuacja)
81 81/52 WPKiS 2018 12.02.2018

Pomorski Oddział Okegowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sport to siła, Krew to zdrowie, Każdy z Miastak co to powie - spartakiada
82 WRG.272.5.2018.MJ 15.02.2018 Pracownia Projektowa ARCH- ERS sp. z o.o  Opracowaine dokumentacji na remont wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku
83 83/53 WPKiS 2018 14.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Liga matematyczno-Informatyczna uczniów Szkół z Gminy Miastko
84 84/54 WPKiS 2018 14.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zajęcia sportowo- turystyczne dla dzieci i młodzieży UKS JUNIOR
85 85/55 WPKiS 2018 14.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR SP 3 w Miastku Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wymiana kulturalna i sportowa w ramach partnerstwa miast z Tytuvenai i Bad Fallingbostel
86 86/WOA.272.1.2018.MS 19.02.2018

Przedsiębiorstwo Piotr Michalski

GRANIT IP

Reda

Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 r.
87 87/WRG.272.12018.MJ 20.02.2018

Józef  Kozłowski

Tychowo 16,

76-100 Sławno

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie.
88

UM 88/2018

MGKRPA 5/2018

15.02.2018 Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów SP Nr 1 w cMiastku.

Temat warsztatów uzależnienie od komputera, telefonu internetu

89

UM 89/2018

MGKRPA 3/2018

15.02.2018 Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień 

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów SP Nr 3 w Miastku.

Temat warsztatów Uzależnienie od telefonu, komputera, internetu

90

UM 90/2018

MGKRPA 4/2018

15.02.2018 Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów SP Nr 2 w Miastku.

Temat warsztatów Uzależnienie od telefonu, komputera, internetu

91

UM 91/2018

MGKRPA 2/2018

15.02.2018 Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Miastku.

Temat warsztatów: Uzależnienie od telefonu, komputera, internetu 

92

UM 92/2018

MGKRPA 1/2018

15.02.2018 Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dretyniu.

Teamat warsztatów: Uzaleznienie od telefonu, komputera, internetu

93        --------------    -------     ------------------- odstąpiono od umowy
94 WOiRS/94/2018 26.02.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
95 95/56 WPKiS 2018 28.02.2018

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna 

Dretyń

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Nadzieja na przyszłość
96 96/57 WPKiS 2018 28.02.2018

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna

Dretyń

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Pokonać uzależnienie
97 97/58 WPKiS 2018 28.02.2018 Stowarzyszenie Miastko RAZEM Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Uczniowie z 1 jak Delfinki
98 98/59 WPKiS 2018 29.01.2018

Agencja Artystyczna SPINKA 

Gdańsk

Wykonanie koncertu przez zespół Golden Life w dniu 29.06.2018 r. podczas imprezy "Rock nad Wołczycą" w Wołczy Wielkiej
99 WRG/99/2018 01.03.2018 Jacek Freza Palacz w świetlicy wiejskiej w m. Dretyń
100 WRG/100/2018 01.03.2018 Robert Bezłada Palacz w świetlicy wiejskiej w m. Słosinko
101 WOiRS/101/2018 05.03.2018 Ochrona danych osobowych Przewóz osoby niepełnosprawnej 
102 WRG/102/2018 05.03.2018 osoba fizyczna dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni 
103 103/WRG.272.4.2018.MJ 06.03.2018 Usługowy Zakład Murarski, Franciszek Degis, ul. Wieżowa 5, 77-200 Miastko "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"
104 104/WRG.272.1.2018.IF 06.03.2018 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "EKO-INSTAL", Piotr Kuczkowski, ul. Wybickiego 10, 77-100 Bytów "Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj.pomorskie"
105 105/WRG.272.1.2018.JG 07.03.2018

EKO-PRECYZJA

ul. Sikorskiego 10

43-450 Ustroń

wykonanie raportu z POŚ
106 106/WOA.272.3.2018.MS 07.03.2018 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia 
107 107/WOA.272.3.2018.ms 07.03.2018 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia
108 108/60 WPKiS 2018 09.03.2018

Polski Związek Niewidomych

koło Powiatowe w Bytowie

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych i turytyczno - krajoznawczych
109       WPKiS
110       WPKiS
111 111/63 WPKiS 2018 08.03.2018

Polskib Związek Niewidomych

koło Powiatowe w Bytowie

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy dzień białej laski, "Hej Kolenda, Kolenda"
112 112/WOA.272.2.2018.MS 06.03.2018

INTERCOM

usługi infarmatyczno-szkoleniowe

Turek

Dostawa monitorów i komputerów dla SP Nr 3 w Miastku, pn. Multimedialna Szkoła Podstawowa Ntr 3 im. Jana pawła II w Miastku
113 113/WRG.272/2/2018.IM 16.03.2018 r Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
114 WRG/114/2018 16.03.2018R. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Usługa eGmina
115       WPKiS
116       WPKiS
117       WPKiS
118       WPKiS

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Krupińska 03-01-2018 08:34:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 03-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Karolina Krupińska 20-03-2018 14:04:28