2018

L.p. Nr umowy Data zawarcia umowy Podmiot zawierająccy umowę Treść umowy
1 1/2018 03.01.2018 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Schronisko dla Zwierząt W Słupsku Przejęcie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Miastko
2. 2/2018 03.01.2018

Gabinet Weterynaryjny SABA

Łukasz Kisielewski

Całodobowa opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w przypadkach zdarzeń drogowych
3. 3/2018 03.01.2018

Gospodarstwo Rolne

Konrad Kuśmierek

zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi
4. 4/2018 15.01.2018r. Medyk Miastko WOA - medycyna pracy
5. 5/2018 19.01.2018r.

Andrzej Hliwa

Węgorzynko

wypranie firan znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Miastku
6. 6/WRG/2018 23.01.2018

Firma Remontowo - Budowlana

KUNIX Tomasz Kuniszewski

Węgorzynko 8

77-200 Miastko

Remont świetlicy w Trzcinnie
7. WRG/7/2018 23.01.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - przydomowa oczyszczalnia
8. WRG/8/2018 23.01.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - azbest
9. WRG/9/2018 23.01.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - przydomowa oczyszczalnia
10. WRG/10/2018 23.01.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - azbest
11.

Umowa nr 11

WRG.272.1.1.2018.DR

25.01.2018

Biuro Usług Geodezyjnych GEOPOL

Piotr Wyrozumski

Podział geodezyjny działek nr 63/4, 62/8, 61/4, 61/2, 261 i 280 przy ul. Armii Krajowej w Miastku obręb 83/5 m. Miastko wraz ze zmianą klasyfikacji użytku gruntowego
12.

Umowa nr 12

WRG.272.1.2.2018.DR

25.01.2018 NTP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Krzysztof Marusiak Wznowienie granic części działki drogowej nr 25 położonej w obrębie Popowice gm. Miastko
13 WOA 13/2018 5.01.2018 Kancelaria Adokacka K. Kowalska Obsługa prawna Rady Miejskiej w Miastku
14

WRG/14/2018

WRG.272.1.2018.MS

30.01.2018 Krzysztof Zawadzki, Aleksander Aziukiewicz Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta i gminy Miastko
15. 15/2018 19.01.2018 Andrzej Hliwa wypranie firan w pomieszczeniach USC
16 WOiRS/16/2017 31.01.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
17 WRG/17/2018 01.02.2018 Bezłada Robert Słosinko Palacz w budynku świetlicy wiejskiej w m. Słosinko
18 WRG/18/2018 01.02.2017

Freza Piotr

Dretyń

Palacz w budynku remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Dretyń
19

Umowa nr 19

WRG.272.1.3.2018.DR

01.02.2018

Biuro Usług Geodezyjnych GEOPOL

Piotr Wyrozumski

Podział geodezyjny działki nr 261/1 obręb 83/4 m. Miastko
20

Umowa nr 20

WRG.272.1.4.2018.DR

01.02.2018

Biuro Usług Geodezyjnych GEOPOL

Piotr Wyrozumski

Wznowienie granic części działki drogowej nr 66 położonej w obrębie Dretynek gm. Miastko
21 WOA/21/2018 02.01.2018 Fundacja "Sprawni inaczej" Realizację zadania publicznego  - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego
22 22/1 WPKiS 2018 30.01.2018 Zapaśniczy Klub Sportowy Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Miastko w zapasach. Organizacja zawodów sportowych o nzasięgu wojewódzkim i międzywojewódzkim. Całoroczne szkolenie zawodników ZKS Miastko
23 23/2 WPKiS 2018 30.01.2018 Fundacja Sprawni Inaczej Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja systematycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miastko
24 24/3 WPKiS 2018 30.01.2018

Miastecki Klub Badmintona LEDNIK

Miastko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastko w badmintona.  Organizacja i udział treningach oraz zawodach różnego szczebla.
25 25/4 WPKiS 2018 30.01.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walk IBUKI DOJO Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Aikido - samoobrona po japońsku
26 26/5 WPKiS 2018 30.01.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych RAZEM

Kołczygłowy

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sportowy początek wakacji
27 27/6 WPKiS 2018 30.01.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych RAZEM

Kołczygłowy

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Dopóki masz wybór
28 28/7 WPKiS 2018 30.01.2018 Miejski Klub Sportowy START Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Od przedszkola do seniora - piłka nożna dla wszystkich
29 29/8 WPKiS 2018 30.01.2018 Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL Bytów Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Działaj lokalnie w Gminie Miastko. Edycja 2018
30 30/9 WPKiS 2018 01.02.2018

Klub Siatkarsko- Kajakarski

Kołczygłowy

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Piłka siatkowa chłopców jako przepustka do zdrowia i spełnienia marzeń
31 31/10 WPKiS 2018 01.02.2018 Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie społecznego centrum aktywności w Węgorzynku
32 32/11 WPKiS 2018 01.02.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzcinno Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Śpiewanie przez gotowanie II.
33 33/12 WPKiS 2018 01.02.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzcinno Wsparcie ralizacji zadania publicznego pn. Uzależnienie od sportu to brak uzależnienia od używek - II
34 34/13 WPKiS 2018 01.02.2018 UKS MORENA Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie dzieci i młodzierzy w piłce siatkowej i plażowej
35 35/14 WPKiS 2018 01.02.2018

Uczniowski Klub Sportowy ATHLETIC BASKET

Miastko

Wsparcie ralizacji zadania publicznego pn. Kosz i siata już od skrzata
36 36/15 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM

Tursko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowani do pełnienia ról społecznych, potrzebni w społeczeństwie - zintegrowani ze społeczeństwem
37 37/WRG.272.2.2018.IM 6.02.2018 Pracownia Projektowa ARCH-ERS Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku gospodarczego
38 WOiRS/38/2018 7.02.2018 r. Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
39 39/16 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym

RAZEM

Wsparcie ralizacji zadania publicznego pn. Śladami Piastów
40 40/17 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM

Tursko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Nasze pasje szansą na dobry start - zajęcia manualno-teatralne
41 41/18 WPKiS 2018 01.02.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Czuję,że żyję
42 42/19 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM

Wsparcie ralizacji zadania publicznego pn. W zdrowym ciele zdrowy duch
43 43/20 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym

RAZEM

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sport i rekreacja szansą na aktywność niepełnosprawnych
44 44/21 WPKiS 2018 01.02.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wymiana międzynarodowa ze szkołą specjalną w Langenfeld
45 45/22 WPKiS 2018 01.02.2018

Uczniowski Klub Sportowy LIDER

Miastko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie dzieci w piłce nożnej i lekkiej atletyce
46 46/23 WPKiS 2018 01.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy LIDER Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wyjazd dzieci do Bad Fallingbostel
47 47/24 WPKiS 2018 01.02.2018 Związek Ukraińców w Polsce - koło w Miastku Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rozpowszechnianie tradycji śpiewu chóralnego 2018
48 49/25 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej

Dretyń

Wsparcie zadania publicznego pn. Zdrowy jak ryba VI
49 49/26 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej

Dretyń

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wiejskie Konfrontacje Artystyczne - Dretyń 2018
50 50/27/WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemji Dretyńskiej

Dretyń

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Klub Seniora w Dretyniu
51 51/28 WPKiS 2018 01.02.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej

Dretyń

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Integracja przez zatrudnienie, kulturę i turystykę
52 52/29 WPKiS 2018 02.02.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Cykl konkursów przedmiotowych oraz aktywacja i integracja seniorów - II edycja
53 53/30 WPKiS 2018 02.02.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Spotkanie integracyjne grupy młodzieży z Gimnazjum z Miastka i Tytuvenai
54 54/31 WPKiS 2018 02.02.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowe projekty edukacyjne
55 55/32 WPKiS 2018 02.02.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Spotkania autorskie
56 56/33 WPKiS 2018 02.02.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Gminny Dzień Sportu i Pierwszej Pomocy przedmedycznej - V edycja
57 57/34 WPKiS 2018 02.02.2018 Stowarzyszenie POBUDKA Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku jak rajdy, wycieczki i inne imprezy popularyzujące turystykę i aktywny wypoczynek oraz krajoznastwo
58 58/35 WPKiS 2018

02.02.2018

Stowarzyszenie POBUDKA

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu turystycznego
59 59/36 WPKiS 2018 02.02.2018

Koło Gospodyń Wiejskich ŚWIERZOWIANKI

Świerzenko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja i udział w przedsięwzięciach artystycznych i międzynarodowych, mających istotne znaczenie dla pielęgnowania polskości i promowania Gminy Miastko
60 60/37 WPKiS 2018 05.02.2018 Miasteckie Towarzystwo Sportowe HAMER Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja ogólnopolskich zawodów w Miastku
61

Umowa 61

WOA.272.1.2018.JM

09.02.2018

Hurtownia Optim

Piotr Krupka

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2018
62

62/2018

umowa nr 5/2018

26.01.2018r Powiat Bytowski udzielenie pomocy fiansowej w formie doatcji celowej
63 WRG/63/2018 09.02.2018 osoba fizyczna dofinansowanie azbest
64 WRG/64/2018 09.02.2018 osoba fizyczna dofinansowanie przydomowa oczyszczalnia
65 WRG/65/2018 09.02.2018 osoba fizyczna dofinansowanie przydomowa oczyszczalnia
66 WRG/66/2018 09.02.2018 osoba fizyczna dofinansowanie przydomowa oczyszczalnia
67 67/38 WPKiS 2018 09.02.2018 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miastku Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Dzień kobiet 2018
68 68/39 WPKiS 2018 09.02.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Im. Kawalerów Uśmiechu w Wałdowie Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego
69 69/40 WPKiS 2018 09.02.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Wałdowie Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Smacznie i Zdrowo i Kolorowo
70 70/41 WPKiS 2018 09.02.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Wałdowie Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sport uwielbiamy, więc o zdrowie dbamy
71       WPKiS
72 72/43 WPKiS 2018 09.02.2018

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne M jak Miastko

Wspracie realizacji zadania publicznego pn. Rajd rowerowey z biblioteką
73 73/44 WPKiS 2018 09.02.2018

Związek Harcerstwa Polskiego

Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rajdy harcerskie
74 74/45 WPKiS 2018 09.02.2018 Związek harcerstwa Polskiego Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Festiwal i wigilia harcerska
75 75/46 WPKiS 2018 09.02.2018 Związek Harcerstwa Polskiego Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie harcerskich wychowawców
76 76/47 WPKiS 2018 12.02.2018

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Gdańsk

Wsparcie relizacji zadanIa publicznego pn. Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Miastko
77 77/48 WPKiS 2018 12.02.2018

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. #Nie Biorę
78 78/49 WPKiS 2018 12.02.2018

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Baw się z nami Seniorami
79 79/50 WPKiS 2018 12.02.2018 Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Wparcie realizacji zadania publicznego pn. Podsumowanie Promocji Honorowego Krwiodastwa - Dzień Honorowego Dawcy Krwi PCK
80 80/51 WPKiS 2018 12.02.2018

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Spotkanie kulturalne, montaż poetycko-muzyczny dla Honorowych Dawców krwi (kontynuacja)
81 81/52 WPKiS 2018 12.02.2018

Pomorski Oddział Okegowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sport to siła, Krew to zdrowie, Każdy z Miastak co to powie - spartakiada
82 WRG.272.5.2018.MJ 15.02.2018 Pracownia Projektowa ARCH- ERS sp. z o.o  Opracowaine dokumentacji na remont wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku
83 83/53 WPKiS 2018 14.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Liga matematyczno-Informatyczna uczniów Szkół z Gminy Miastko
84 84/54 WPKiS 2018 14.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zajęcia sportowo- turystyczne dla dzieci i młodzieży UKS JUNIOR
85 85/55 WPKiS 2018 14.02.2018 Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR SP 3 w Miastku Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wymiana kulturalna i sportowa w ramach partnerstwa miast z Tytuvenai i Bad Fallingbostel
86 86/WOA.272.1.2018.MS 19.02.2018

Przedsiębiorstwo Piotr Michalski

GRANIT IP

Reda

Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 r.
87 87/WRG.272.12018.MJ 20.02.2018

Józef  Kozłowski

Tychowo 16,

76-100 Sławno

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie.
88

UM 88/2018

MGKRPA 5/2018

15.02.2018 Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów SP Nr 1 w cMiastku.

Temat warsztatów uzależnienie od komputera, telefonu internetu

89

UM 89/2018

MGKRPA 3/2018

15.02.2018 Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów SP Nr 3 w Miastku.

Temat warsztatów Uzależnienie od telefonu, komputera, internetu

90

UM 90/2018

MGKRPA 4/2018

15.02.2018 Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów SP Nr 2 w Miastku.

Temat warsztatów Uzależnienie od telefonu, komputera, internetu

91

UM 91/2018

MGKRPA 2/2018

15.02.2018 Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Miastku.

Temat warsztatów: Uzależnienie od telefonu, komputera, internetu

92

UM 92/2018

MGKRPA 1/2018

15.02.2018 Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dretyniu.

Teamat warsztatów: Uzaleznienie od telefonu, komputera, internetu

93        --------------    -------     ------------------- odstąpiono od umowy
94 WOiRS/94/2018 26.02.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
95 95/56 WPKiS 2018 28.02.2018

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna

Dretyń

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Nadzieja na przyszłość
96 96/57 WPKiS 2018 28.02.2018

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna

Dretyń

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Pokonać uzależnienie
97 97/58 WPKiS 2018 28.02.2018 Stowarzyszenie Miastko RAZEM Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Uczniowie z 1 jak Delfinki
98 98/59 WPKiS 2018 29.01.2018

Agencja Artystyczna SPINKA

Gdańsk

Wykonanie koncertu przez zespół Golden Life w dniu 29.06.2018 r. podczas imprezy "Rock nad Wołczycą" w Wołczy Wielkiej
99 WRG/99/2018 01.03.2018 Jacek Freza Palacz w świetlicy wiejskiej w m. Dretyń
100 WRG/100/2018 01.03.2018 Robert Bezłada Palacz w świetlicy wiejskiej w m. Słosinko
101 WOiRS/101/2018 05.03.2018 Ochrona danych osobowych Przewóz osoby niepełnosprawnej
102 WRG/102/2018 05.03.2018 osoba fizyczna dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni
103 103/WRG.272.4.2018.MJ 12.03.2018 Usługowy Zakład Murarski, Franciszek Degis, ul. Wieżowa 5, 77-200 Miastko "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"
104 104/WRG.272.1.2018.IF 06.03.2018 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "EKO-INSTAL", Piotr Kuczkowski, ul. Wybickiego 10, 77-100 Bytów "Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj.pomorskie"
105 105/WRG.272.1.2018.JG 07.03.2018

EKO-PRECYZJA

ul. Sikorskiego 10

43-450 Ustroń

wykonanie raportu z POŚ
106 106/WOA.272.3.2018.MS 07.03.2018 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia
107 107/WOA.272.3.2018.ms 07.03.2018 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia
108 108/60 WPKiS 2018 09.03.2018

Polski Związek Niewidomych

koło Powiatowe w Bytowie

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych i turytyczno - krajoznawczych
109       WPKiS
110       WPKiS
111 111/63 WPKiS 2018 08.03.2018

Polskib Związek Niewidomych

koło Powiatowe w Bytowie

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy dzień białej laski, "Hej Kolenda, Kolenda"
112 112/WOA.272.2.2018.MS 06.03.2018

INTERCOM

usługi infarmatyczno-szkoleniowe

Turek

Dostawa monitorów i komputerów dla SP Nr 3 w Miastku, pn. Multimedialna Szkoła Podstawowa Ntr 3 im. Jana pawła II w Miastku
113 113/WRG.272/2/2018.IM 16.03.2018 r Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
114 WRG/114/2018 16.03.2018R. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Usługa eGmina
115 115/64WPKiS 20.03.2018

Marcin Frąckowiak

Koszalin

Opracowanie wkładu graficznego i składu Informatora Samorządowego
116 116/65 WPKiS 2018 19.03.2018 Miasteckie Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Dla Juniora i seniora - Budowa rodzinnego centrum rekreacyjnego
117 117/66 WPKiS 2018 19.03.2018 Miasteckie Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób wieku emerytalnego
118 118/67 WPKiS 2018 19.03.2018 Miasteckie Towarzystow Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Dla babci i dziadka
119

Umowa nr 119

WRG.272.1.5.2018.DR

21.03.2018. Biuro Usług Geodezyjnych GEOPOL Piotr Wyrozumski Podział geodezyjny działki nr 400/4 obręb 83/2 m. Miastko
120 WOiRS/120/2018 29.03.2018 Ochrona danych osobowych Przewóz osoby niepełnosprawnej
121 121/WRG.272.5.2018.IF 29.03.2018 Zakład Usług Budowlanych i Drogowych Bogdan Misiura prełnienie funkcji nadzoru inwetorskiego przebudowy ul. kolejowej w Miastku
122 122/2018 30.03.2018 osoba fizyczna Palenie na świetlicy wiejskiej w Słosinku
123 123/2018 30.03.2018 osoba fizyczna Palenie na świetlicy wiejskiej w Dretyniu
124

Umowa nr 124

WRG.272.1.6.2018.DR

03.04.2018 NTP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Krzysztof Marusiak Podział geodezyjny działek nr 269, 276, 277 i 278 obręb 83/5 m. Miastko wraz ze zminą klasyfikacji użytku gruntowego
125 Umowa Nr WOiRS 505/2017/2018 27.02.2018 Szpital Miejski sp. z o.o. w Mistku Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subragionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą
126 126/68 WPKiS 2018 30.03.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Motocyklowe GRYF Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Cykl imprez motocyklowych
127 127/69 WPKiS 2018 30.03.2018 Miasteckie Stowarzyszenie Motocylkowe GRYF Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rock nad Wołczycą
128 128/2018 05.03.2018

Miasto Słupsk

Plac zwycięstwa 3

76-200 Słupsk

Przejęcie przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzaleznień od alkoholu oraz korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzonej jako zadanie własne Miasta Słupska i wynikających z przejęcia obiwiązków, udział Gminy Miastko w kosztach realizacji powierzonego zadania.
129 129/WOA/2018 16.04.2018 Open Nexus Platforma Zakupowa UZP
130 WRG/130/2018.JG 17.04.2018 osoba fizyczna dofinansowanie azbest
131 WRG/131/2018.JG 17.04.2018 osoba fizyczna dofinansowanie azbest
132 132/WRG/272/4/2018.IM 17.04.2018 Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji, "ANKRA-BIS", Małgorzata Trojańska, Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na realizacji projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Śiweszynko- Piaszczyna w Gminie Miastko"
133 133/WRG/272/12/2017 20.04.2018 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, el professional, Mariusz Maszota "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gmina Miastko"
134       MGOK
135 135/70 WPKiS 30.04.2018 Dorota Ryst organizacja i współprowadzenie Ogólnopolskich Warsztatów Literackich oraz redakcja, przygotowanie do druku i promocja tomiku powarsztatowego 2018
136 136/71 WPKiS 30.04.2018 Sławomir Płatek organizacja i współprowadzenie Ogólnopolskich Warsztatów Literackich oraz redakcja, przygotowanie do druku oraz promocja Tomiku Powarsztatowego 2018
137 137/72 WPKiS 30.04.2018 Paweł Próchniak Prowadzenie warsztatów literackich w Miastku, realizacja zajęć oraz recenzja utworów powstałych w trakcie warsztatów
138 138/73 WPKiS 23.04.2018 Piotr Furtak Organizacja i przygotowanie ekspozycji wystawy znaczków herbowych w Centrum Informacji Turystycznej
139 139/WRG.271.5.2018.MJ 27.04.2018 PKOI Ankra -Bis Małgorzata Trojańska Rzepnica Pełnienie funkcji nadzotu inwestorskiego dotyczącego przebudowy budynku magazynowego na halę targhową
140 140/WRRG/2018 27.04.2018

Leszek Kłos, zam. Chlebowo 18/9

Wykaszanie obszarów zieleni gminnej na terenie sołectwa Chlebowo.
141 141/WOA/2018 27.04.2018 AW Consulting Zadanie realizacji RODO
142 142/WRG/2018 27.04.2018 Tomasz Biernack, zam Trzcinno Wykaszanie obszarów zielenie gminnej na terenie sołectwa Dretynek-Trrzcinno.
143 143/WRG/2018 27.04.2018 Helena Bińczyk,zam. Słosinko 39/2 Wykaszanie obszarów zieleni gminnej na terenie sołectwa Dretyń.
144 144/WRG/2018 27.04.2018 Tomasz Deniusz, zam.Pasieka ul Świerkowa. Wykaszanie obszarów zieleni gminnej na terenie sołectwa Świeszyno.
145 145/WRG/2018 27.04.2018 Zdzisław Cysewski,zam. Turowo1 Wykaszanie obszarów zieleni gminnej na terenie sołectwa Turowo.
146

Umowa nr 146

WRG.272.1.7.2018.DR

30.04.2018 NTP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Krzysztof Marusiak Podział geodezyjny działki nr 104 obręb Kowalewice gm. Miastko
147  WRG/147/2018.JG 09.05.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 
148 WRG/148/2018.JG 09.05.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 
149 WRG/149/2018.JG 09.05.2018r. osoba fizyczna dofinansowanie - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 
150 150/74 WPKiS 04.05.2018 Polski Związek wędkarski Okręg Słupsk wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Popularyzacja sportu wędkarskiego i kształtowanie postaw ekologicznych na terenie Gminy Miastko
151 151/WRG/272.7.2018.IF 08.05.2018 Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji, ANKRA-BIS, Małgorzata Trojańska, Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 9 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na realizacji projektu pn.: "Budowa, rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) na terenie gminy Miastko".
152 152/WRG/2018 08.05.2018 Jolanta Bartczak, Wałdowo Wykaszanie obszarów zieleni gminnej na terenie sołectwa Wałdowo.
153 WRG/153/2018 17.05.2018r. Piotr Adamecki Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
154 WRG/154/2018 17.05.2018r. Aleksander Aziukiewicz Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
155 WRG/155/2018 17.05.2018r. Jerzy Godlewski Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
156 WRG/156/2018 17.05.2018r. Tomasz Zielonka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
157 WRG/157/2018 17.05.2018r. Elżbieta Kozieł Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
158 WRG/158/2018 17.05.2018r. Krzysztof Zawadzki Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
159 WRG/159/2018 17.05.2018r. Piotr Adamecki Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
160 WRG/160/2018 17.05.2018r. Aleksander Aziukiewicz Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
161 WRG/161/2018 17.05.2018r. Jerzy Godlewski Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
162 WRG/162/2018 17.05.2018r. Tomasz Zielonka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
163 WRG/163/2018 17.05.2018r. Elżbieta Kozieł Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
164 WRG/164/2018 17.05.2018r. Krzysztof Zawadzki Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
165 WRG/165/2018 17.05.2018r. Piotr Adamecki Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
166 WRG/166/2018 17.05.2018r. Aleksander Aziukiewicz Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
167 WRG/167/2018 17.05.2018r. Jerzy Godlewski Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
168 WRG/168/2018 17.05.2018r. Tomasz Zielonka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
169 WRG/169/2018 17.05.2018r. Elżbieta Kozieł Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
170 WRG/170/2018 17.05.2018r. Krzysztof Zawadzki Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
171 171/WRG.272.2.2018.IM 17.05.2018 MARPOL Mariusz Rudnik, Pietrzykowo 2, 77-220 Koczała Wykonanie elewacji (docieplenia) dwóch ścian budynku świetlicy wiejskiej
w m. Świeszyno, gm. Miastko
172 WRG/172/2018.JG 21.05.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - usuwanie wyrobów zawierających azbest
173 WRG/173/2018.JG 21.05.2018 osoba fizyczna dofinansowanie - budowa przydomowej oczyszcalni ścieków
174  174/76 WPKiS 21.05.2018  Twister Tomasz Wawrowski usługa gastronomiczna imprez
175 175/WRG/2018 22.05.2018 Roman Sieńko, Bożanka 13/2, 77-235 Trzebielino Wykaszanie terenów wiejskich- sołectwo Dretyń
176   22.05.2018 Lechmann Partner Wykonanie ewidencji dróg gminnych
177 MGKRPA 6/2018 23.05.2018

Monika Sajnaj LUTUR

Lublin

Zorganizowanie turnusu wypoczynku letniego
178 178/WRG.272.6.2018.IF 29.05.2018 "ARTEX" Sp. z o.o., ul. Morska 60, 75-227 Koszalin "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku, pow. bytowski woj. pomorskie"
179 179/WRG.272.9.2018.MJ 29.05.2018 Pracownia Projektowa ARCH-ERS sp. z o.o.  Odprowadzenie deszczówski z terenu ul. Szewskiej 2
180 180/75 WPKiS 2018 17.05.2018 Stowarzyszenie Miastko Razem wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Cudze chwalimy, ale chcemy poznać własne
181 181/77 WPKiS 2018 25.05.2018 ProSport Bobięcino Wsparcie ralizacji zadania publicznego pn. Obozy żeglarsko-sportowe dla dzieci i młodzieży
182 182/78 WPKiS 2018 25.05.2018 ProSport Bobięcino Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenia żeglarskie dla młodzieży i dzieci
183 183/WRG/272.9.2018.IM 30.05.2018 Place zabaw z drewna, Józef Kozłowski Remont placow zabaw na terenie Gminy Miastko
184 184/WRG/272.8.2018.IF 30.05.2018 Usługi Elektroinstalacyjne PPHU "PROFIT" Usuniecie kolizji sieci energetycznej z projektowaną lokalizacją fragmentu ul. Kolejowej w Miastku
185 185/WOA.272.1.2018.JM 01.06.2018 Agencja Ochrony LEX-CRIMEN ochrona w systemie Dyskretnego Ostrzegania Obiektów.
186 WOiRS/186/2018 04.06.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
187 187/WOA.272.8.2018.MS 06.06.2018

Modernity For Business

Bobolice

dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla szkoły w Świerznie
188 188/WRG.272/5/2018.IM 07.06.2018 "MITRON" Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane Lesdzek Ossowski, 83-400 Kościerzyna, ul. Ciegelna 3 Rozbiórka części budynku poprzemysłowego, ul. Stolarska 7 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie
189  WRG/JG 12.06.2018 osoba fizyczna dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu
190 190/WOA.272.2018.MS 12/1/06.2018 Wolter Kluwer Polska Warszawa zakup dostępu do systemu informacji prawnej (sip)
191 191/WRG.272.1.2018.KD 13.06.2018 Fit Park Sp. z o.o. Sp.k, ul. Powstańców Wielkpolskich, 87-100 Toruń Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placach rekreacyjnych w m. Bobięcino Świerzno, Wołcza Mała, Wołcza Wielka, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"
192 192/79 WPKiS 2018 18.06.2018 Marcin Frąckowiak opracowane graficzne Miasteckiego Informatora Samorządowego
193 193/WOA.272.10.2018.MS 26.06.2018

Image Recording Solutions Pomorze

Gdańsk

dostawa sprzętu multimedialnego dla SP Nr 3 w Miastku
194 WOiRS/194/2018 27.06.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
195 195/WRG.272.10.2018.IF 28.06.2018 r. ZEC Sp. z o.o., Miastko Wykonanie przyłącza cieplnego do  budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Chrobrego w Miastku
196 196/WRG.272.9.2018.IF 28.06.2018 r. Biuro Obsługi Inwestora ABOL s.c. Ryszard Lisiński, Bytów Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlnaych polegających na modernizacji i rozbudowie siecie ciepłowniczej w Miastku.
197 197/WRG.272.7.2018.MJ 28.06.2018 r. P.K.O.I ANKRA-BIS, Mąłgorzata Trojańska, Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów Pomorskie szlaki kajakowe Brdą wśód natury-budowa pomostu
198

UMOWA nr 198

WRG.272.1.8.2018.DR

29.06.2018 r.

Biuro Usług Geodezyjnych GEOPOL
Piotr Wyrozumski

podział geodezyjny działki nr 196/6 obręb 83/4
m. Miastko
199 WOiRS/199/2018 03.07.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
200

WRG/200/2018

WRG.272.3.2018.MS

03.07.2018 GRAPH 31 Małuj Joanna Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna
201 201/80 WPKiS 06.07.2018 Tomasz Wawrowski obsługa gastronomiczna
202 202/WRG.272.7.2018.IF 16.07.2018

PIB Eko-Instal

P. Kuczkowski Bytów

Przebudowa drogi gminnej na ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj.pomorskie
203 203/WOA.272.12.2018.MS 16.07.2018 FIRE-MAX Warszawa Zakup sprzetu ratowniczego dla OSP
204 204/WOA.272.11.2018.MS 16.07.2018 SYRIANA Gdańsk zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą
205 205/WOA.272.11.2018.MS 16.07.2018

`Prime computers

Wrocław

zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą
206 206/WRG.272.15.2018.MJ 19.07.2018 ZWIK Wykonanie przyłącza wod -kan do ul. Stolarskiej w Miastku
207 WRG/207/2018. JG 02.08.2018 osoba fizyczna dofinansowanie usunięcie azbestu
208 208/WRG.272.8.2018.MJ 06.08.2018 HARAT Sp.z o.o., sp. komandytowa Przywrócenie ładu na obszarze rewitalizacji
209 209/WRG.272.8.2018.MJ 06.08.2018 HARAT Sp.z o.o., sp. komandytowa Modernizacja boiska wraz z terenem przyległym
210 210/WRG.272.11.2018.MJ 13.08.2018 ZUBID Bogdan Misiura Pełnienie funkcji nadzoru na przebudowę ul. Kolejowej w Miastku
211 211/WRG.272.17.2018.MJ 27.08.2018 "MEBLOMARK" s.c., ul. Klonowa 4, Pasieka, 77-200 Miastko Dostawa mebli - wyposażenie hali targowej
212 212/WRG.272.18.2018.MJ 27.08.2018

 

GAMA Plawgo & Zawisza sp. jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin Dostawa lad chłodniczych- wyposażenie hali targowej
213 213/WRG.272.19.2018.MJ 27.08.2018 Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "WIST" s.c., ul. Bielowicza 4, 32-040 Świątniki Górne Dostawa regałów sklepowych- wyposażenie hali targowej
214 214/WRG.272.20.2018.MJ 27.08.2018 GAMA Plawgo & Zawisza sp. jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin Dostawa stołów ekspozycyjnych- wyposażenie hali targowej
215 215/WRG.272.21.2018.MJ 27.08.2018

"MEBLOMARK" s.c, ul. Klonowa, Pasieka, 77-200 Miastko

Dostawa lad warzywno-owocowych-wyposażenie hali targowej 
216 WOiRS/216/10/2018 27.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
217 WOiRS/217/11/2018 27.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
218 WOiRS/218/12/2018 27.08.2018 Halina Bożena Baszanowska Ekspert w pracach komisji egzaminacyjnej
219 WOiRS/219/13/2018 27.08.2018 Bożena Kąkol-Osóbka Ekspert w pracach komisji egzaminacyjnej 
220 WOiRS/220/14/2018 27.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
221 WOiRS/221/15/2018 27.08.2018 Ochrona danych sobowych Zwrot kosztów dowozu
222 WOiRS/222/16/2018 27.028.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
223 WOiRS/223/17/2018 27.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
224 WOiRS/224/18/2018 27.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
225 WOiRS/225/19/2018 27.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
226 226/WRG.272.18.2018.IM 30.08.2018 Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Kucharski 77-100 Bytów, ul. Dworcowa 18 Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dretyniu
227 WOiRS/227/20/2018 31.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
228 WOiRS/228/21/2018 31.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
229 WOiRS/229/22/2018 31.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
230 WOiRS/230/23/2018 31.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
231 WOiRS/231/24/2018 31.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
232 WOiRS/232/25/2018 31.08.2018 Ochrona Danych osobowych Zwrot ksztów dowozu
233 WOiRS/233/26/2018 31.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
234 WOiRS/234/27/2018 31.08.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
235 WOiRS/235/28/2018/AK 3.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
236 WOiRS/236/29/2018 3.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
237 WOiRS/237/30/2018 3.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
238 WOiRS/238/31/2018 3.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
239 239/2018 30.08.2018

Województwo Pomorskie

ul. Okopowa

Gdańsk

udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. piły ratowniczej dla jednostki OSP w Wałdowie i w Piaszczynie
240 WRG-RPFZ.042.3.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
241 WRG-RPFZ.042.4.2.2018.DJ 05.09.2018

 Ochrona danych osobowych

"EKO-MIASTKO 2018"
242 WRG-RPFZ.042.5.2.2018.DJ 05.09.2018  Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
243 WRG-RPFZ.042.7.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
244 WRG-RPFZ.042.9.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
245 WRG-RPFZ.042.15.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
246 WRG-RPFZ.042.16.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
247 WRG-RPFZ.042.18.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
248 WRG-RPFZ.042.19.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
249 WRG-RPFZ.042.25.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
250 WRG-RPFZ.042.26.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
251 WRG-RPFZ.042.27.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
252 WRG-RPFZ.042.28.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
253 WRG.RPFZ.042.30.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
254 WRG-RPFZ.042.31.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
255 WRG-RPFZ.042.32.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
256 WRG-RPFZ.042.34.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
257 WRG-RPFZ.042.35.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
258 WRG-RPFZ.042.38.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
259 WRG-RPFZ.042.39.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
260 WRG-RPFZ.042.42.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
261 WRG-RPFZ.042.44.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
262 WRG-RPFZ.042.47.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
263 WRG-RPFZ.042.50.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
264 WRG-RPFZ.042.60.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
265 WRG-RPFZ.042.62.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
266 WRG-RPFZ.042.65.2.2018.DJ 05.09.2018 Ochrona danych osobowych "EKO-MIASTKO 2018"
267 267/WRG.272.12.2018.IF 06.09.2018 PPHU TOREX, ul. Bojerowa 5 94-124 Łódź "Budowa rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)  wraz z ich wyposażeniem na terenie gmin Miastko Dziemiany, Lipnica i Tuchomie"
268 268/WRG.272.19.2018.IM 06.09.2018 Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca Rekowo 64D, 77-131 Rekowo Remont budynku MGOPS w Miastku
269 269/WRG.272.20.2018.IM 06.09.2018 r. Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca Rekowo 64D, 77-131 Rekowo Remont kominów ponad połacią dachową i docieplenie ścian zewnętrznych części mieszkalnej budynku OSiR w Miastku
270 270/WRG.272.21.2018.IM 06.09.2018 Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca Rekowo 64D, 77-131 Rekowo Demontaż stalowych przewodów wentylacyjnych w hali sportowej budynku OSiR w Miastku
271 271/WRG.272.26.2018.MJ 07.09.2018 MK Corporation, Magdalena Świątek-Brzezińska z siedzibą ul. Szewska 1/28, 77-200 Miastko Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie
272 WOiRS/272/32/2018 7.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
273 WOiRS/273/33/2018 7.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
274 WOiRS/274/34/2018 7.09.2018  Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
275 WOiRS/275/35/2018 7.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
276 WOiRS/276/36/2018 7.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
277 WOiRS/277/37/2018 7.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
278 WOiRS/278/38/2018 7.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
279 279/WRG.272.22.2018.IM 10.09.2018 Instalatorstwo Elektryczne Franciszek Mróz, Os. Niepodległości 15/26, 77-200 Miastko Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku po byłym biurowcu przeznaczonym na świetlicę wiejską w msc. Tursko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
280 280/WRG.272.23.2018.IM 11.09.2018 r. Usługi Remontowo-Budowlane Józef Kapiszka ul. Jodłowa 20 77-200 Pasieka Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską (zmiana sposobu użytkowania) na dz. na dz. nr 13/6 w msc. Tursko, gm. Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
281 281/WRG.272.14.2018.IF 12.09.2018 PUH El. Professional, Mariusz Maszota,  Dostawa z rozmieszczeniem opraw oświetlenia ulicznego
282 WOiRS/282/39/2018 12.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
283 WOiRS/283/40/2018 12.09.2018

 Ochrona danych osobowych

Zwrot kosztów dowozu
284 WOiRS/284/41/2018 12.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
285 WOiRS/285/42/2018 12.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
286 WOiRS/286/43/2018 12.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
287 WOiRS/287/44/2018 12.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
288 WOiRS/288/45/2018 12.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
289 WOiRS/289/46/2018 12.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
290 WOiRS/290/47/2018 12.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
291 WOiRS/291/48/2018 12.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
292 WOiRS/292/49/2018 12.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
293 293/WRG/2018 12.09.2018 Nadlesnictwo Dretyń, Dretyń 84, 77-200 Miastko Remont dróg gminnych nr 193113G i 193060G (dz. nr 406, 66/1, 108 obr. ew. Dretynek) realizowany przy współudziale Nadleśnictwa Dretyń
294

UMOWA NR 294

WRG.272.1.9.2018.DR

14.09.2018 Biuro Usług Geodezyjnych GEOPOL Wznowienie granic działek nr 552 i 553 obręb Pasieka gm. Miastko
295 295/WRG.272.17.2018.IM 14.09.2018 POL-BAU Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 45, 76-200 Słupsk Remont chodników na terenie miasta Miastko ul. Mickiewicza i ul. Pomorska, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
296 WOiRS/295/50/2018 14.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
297 WOiRS/297/51/2018 14.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
298 WOiRS/298/52/2018 14.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
299 WOiRS/299/53/2018 14.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
300 WOiRS/300/54/2018 14.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
301 WOiRS/301/55/2018 14.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
302 WOiRS/302/56/2018 14.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
303 WOiRS/303/57/2018 14.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
304 WOiRS/304/58/2018 14.09.2018 Ochrona danych osobowych Zwrot kosztów dowozu
305   15.09.2018 Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Warszawa Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych
306 306/WOA.272.13.2018.MS 18.09.2018

Tomasz Marciniak

Firma Usługowa Tomasz Marciniak Węgorzynko

Świadczenie usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na tarenie miasta i gminy Miastko
307 307/WOA.272.13.2018.MS 18.09.2018

Arkadiusz Szulfer

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Głodowo

Świadczenie usłgi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko
308 308/WOA.272.13.2018.MS 18.09.2018 Zofia Domin Zimowe Utrzymanie Dróg Świeszyno 12 Świadczenie usługi utrzymania zimowego ulic, dróg i chodników na terenie miasta i gminy Miastko
309 309/WOA.272.13.2018.MS 18.09.2018

Sylwia Sztobnicka

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piaszczyna

Świadczenie usług utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko
310 310/WOA.272.13.2018.MS 18.09.2018

Tadeusz Bartczak

Usługi Leśne Tadeusz Bartczak

Dretyń

Świadczenie usług utrzymania zimowego ulic, dróg i chodników na terenie miasta i gminy Miastko
311 311/WOA.272.13.2018.MS 18.09.2018

Piotr Cieszyński

P.H.U. Wiatrołom

Świadczenie usług utrzymania zimowego ulic, dróg i chodników na terenie miasta i gminy Miastko
312 312/WOA.272.13.2018.MS 18.09.2018

Radosław Maksym

Usługi Leśne 

Dretyń

Świadczenie usług utrzymania zimowego ulic, dróg i chodników na terenie miasta i gminy Miastko

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Krupińska 03-01-2018 08:34:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 03-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Karolina Krupińska 18-09-2018 08:59:05