Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydata na to stanowisko.

Ogłoszenie  o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydata na to stanowisko.


Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko informatyka.

I.Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

-dbanie o bezpieczeństwo danych, nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem

i prawidłową pracą sprzętu i systemów informatycznych, wdrażanie nowych

programów, prowadzenie ewidencji programów i sprzętu komputerowego, pomoc

dla użytkowników systemów komputerowych.

 

II Informacja o warunkach pracy:

Praca wykonywana jest na wszystkich piętrach budynku/ do III piętra/ ,

wymaga częstego przemieszczania się. W budynku Urzędu brak windy.

 

III. Zgodnie z art. 13 ust.4b ustawy o pracownikach samorządowych Burmistrz

Miastka informuje że w m-cu grudniu 2011r. wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6% ogółu zatrudnionych.

 

IV. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe - informatyczne

  2. co najmniej dwuletni staż pracy

  3. dobry stan zdrowia,

  4. posiadanie obywatelstwa polskiego,

  5. nieposzlakowana opinia

  6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

V. Wymagania dodatkowe

1. znajomość języka angielskiego

 

VI .Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

 1. kwestionariusz osobowy

 1. CV

 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie ,

 3. kserokopie świadectw pracy,

 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 5. oświadczenie kandydata ,że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie/w przypadku zatrudnienia , kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego/,

 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku/ w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/,

 8. kopia nowego dowodu osobistego,

 9. oświadczenie kandydata ,że jest obywatelem polskim.

12. kandydat , który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w

art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany

do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Miastku ul Grunwaldzka 1 lub pocztą na adres Urzędu

Miejskiego z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko informatyka” w

terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BiP tj.od dnia 18.01.2012

do dnia 27.01.2012r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie - nie

będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm. / oraz ustawą z dn. 21.XI.2008r. . o pracownikach samorządowych-Dz.U. Nr 223 ,poz. 1458 z późn. zm/”

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu

59 857-20-81.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Łuczyk 17-01-2012 13:27:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 17-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:56:48