Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XLVII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2017 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018-2027. 2017-12-18 10:46:51
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2018 rok. 2017-12-18 10:50:24
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2017-12-18 10:53:27
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XL/350/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-12-18 10:57:47
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach ewidencyjnych Wołczy Wielka i Wołcza Mała. 2017-12-18 11:01:35
dokument Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Miastko. 2017-12-18 11:07:16
dokument Projekt uchwały w sparwie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numer 18/6 i 18/7, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2017-12-18 11:10:41
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 353/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka 82/4, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-12-18 11:17:28
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ,,Ku gwiazdom-aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. 2017-12-18 11:26:40
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Miastko jest organem rejestrującym. 2017-12-18 11:32:04
dokument Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 2017-12-18 11:37:08
dokument Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 2017-12-18 11:39:43