OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr 60, 52, 51, 228/4, 236/1, 37, 194/2, 244/5, 197, 198, 199/1, 204, 205/1, 210/2, 209, 313/3, 313/2, 312/1, 313/4, 211, 212 w obrębie ewidencyjnym Dretyń i na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Kowalewice.

WRG.6733.17.2017.MS                                                                                                                                                                  Miastko, dnia 13.12.2017r.

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania   decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1257) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

zawiadamiam strony postępowania, że:

  1. w dniu 10 października 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Stanisława Budnickiego (adres w aktach sprawy), działającego z pełnomocnictwa spółki ENERGA - OPERATORA S.A., Oddziału w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Morskiej 10, 75-950 Koszalin, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr 60, 52, 51, 228/4, 236/1, 37, 194/2, 244/5, 197, 198, 199/1, 204, 205/1, 210/2, 209, 313/3, 313/2, 312/1, 313/4, 211, 212 w obrębie ewidencyjnym Dretyń i na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Kowalewice.
  2. Projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uzgodniony przez:
  • Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ARD.5151.190-2.2017.MS z dnia 21.11.2017r.
  • Starosty Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych nr Oś.673.451.1.2017.I z dnia 15.11.2017r.
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku ZD.224.3.220.2017.KO z dnia 24.11.2017r.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

Ponadto, projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego oraz przez Starostę Bytowskiego w zakresie administracji geologicznej, ponieważ nie zajęli stanowiska na przesłany pismami nr WRG.6733.17.2017.MS z dnia 08.11.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

  1. W dniu 13 grudnia 2017r. została wydana dla spółki ENERGA - OPERATORA S.A., Oddziału w Koszalinie, decyzja nr 022/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr 60, 52, 51, 228/4, 236/1, 37, 194/2, 244/5, 197, 198, 199/1, 204, 205/1, 210/2, 209, 313/3, 313/2, 312/1, 313/4, 211, 212 w obrębie ewidencyjnym Dretyń i na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Kowalewice.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 15-12-2017 14:35:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 13-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 15-12-2017 14:35:29