Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.2.46.2011.2012.AMK

 

Burmistrz  Miastka  działając  w  wykonaniu  uchwały  Rady  Miasta  i  Gminy  Miastko Nr 3/XLIV/98  z  dnia 31 stycznia 1998r. w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  na  rzecz  dotychczasowych  najemców oraz  na  podstawie  art.35  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz.651 jedn. tekst z późn. zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży:

Położenie  nieruchomości - ul. Piastowska 5/2                                                                   

Opis nieruchomości -  lokal mieszkalny o pow. 48,35 m2  położony na parterze budynku.

Numer  działki  - 21   

Numer  księgi  wieczystej  - kw SL1M/00006666/2   

Powierzchnia  działki - 1704 m2

Numer  obrębu  geodez. - 83/5

Forma  sprzedaży  - bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku - 21/100

Cena sprzedaży lokalu - 24.973,00 zł..

Cena udziału w gruncie - 12.524,00 zł.  

Termin zapłaty -  przed  zawarciem  aktu  notarialnego

Zgodnie z art.34 ust.1 i 2 wyżej powołanej ustawy informuję, iż pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 10-01-2012 09:17:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maszka Kozłowska 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 10-01-2012 09:17:15