OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin.

WRG.6733.15.2017.MS                                                                                                                                                                 Miastko, dnia 02.11.2017r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1257) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

zawiadamiam strony postępowania, że:

  1. w dniu 22 sierpnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pani Agnieszki Struczyńskiej, Zastępcy Dyrektora ds. eksploatacji Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (adres w aktach sprawy), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin.
  2. Projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uzgodniony przez:
  • Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków postanowieniem ARD.5151.147-2.2017.PK z dnia 20.09.2017r.
  • Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych postanowieniem nr Oś.673.382.3.2017.I z dnia 12.10.2017r.
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku postanowieniem ZD.224.3.179.2017.KK z dnia 25.09.2017r.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem RDOŚ-Gd-WZP.612.58.32.2017.AP z dnia 28.09.2017r.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.15.2017.MS z dnia 14.09.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

  • III. W dniu 02 listopada 2017r. została wydana dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku decyzja nr 019/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 07-11-2017 12:16:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 02-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 07-11-2017 12:16:30