Zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji Burmistrza Miastka nr 010/2017 z dnia 26 maja 2017r., dot.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3

 

Miastko, dnia 25.10.2017 r.

WRG.6733.3.2017.MS

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

zawiadamiam, że

w związku z uchyleniem decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Słupsku SKO.450.122.2017. z dnia 12.07.2017r. (wpływ to tut. urzędu: 13.09.2017r.) decyzji Burmistrza Miastka nr 010/2017 z dnia 26 maja 2017r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3, tutejszy organ przystąpił do ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia w w/w sprawie można zgłaszać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 27-10-2017 14:25:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 25-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 27-10-2017 14:25:23