Zawiadomienie w sprawie postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin.

 Miastko, dnia 17.10.2017 r.

WRG.6733.15.2017.MS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin,

zawiadamiam,

że w powyższej sprawie do Urzędu Miejskiego w Miastku wpłynęło postanowienie Starosty Bytowskiego nr Oś.673.382.3.2017.I z dnia 12.10.2017r., w którym Starosta Bytowski uwzględnia wniesione przez Wnioskodawcę zażalenie na postanowienie nr Oś.673.382.1.2017.I z dnia 25.09.2017r. i uchyla je w całości, oraz uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z nowymi materiałami zebranymi w trakcie przedmiotowego postępowania oraz mają prawo do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 19-10-2017 14:32:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 17-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 19-10-2017 14:32:09