Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 września 2017 roku, godz. 11:00.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-09-21 15:12:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-09-21 15:14:15
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe. 2017-09-21 15:15:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu przy ul. Kolejowej w Miastku. 2017-09-21 15:17:06
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach ewidencyjnych Wołcza Wielka i Wołcza Mała. 2017-09-21 15:18:49
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna. 2017-09-21 15:20:13
Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (dot. skargi Pani Aleksandry Ziółkowskiej). 2017-09-21 15:23:25
Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (dot. skargi Pani Barbary Skowronek). 2017-09-21 15:24:42
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. 2017-09-21 15:26:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku. 2017-09-21 15:27:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2017-09-21 15:28:48