Zarządzenie Nr 504/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 września 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na: "Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.