Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

BURMISTRZ MIASTKA

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. inwestycji

I. Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

  1. Przygotowywanie, koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
  2. Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji gminnych i prac remontowych i modernizacyjnych, odpowiedzialność merytoryczna za realizowane prace i kompletność dokumentów, w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.
  3. Udział w przekazywaniu placów budowy i odbiór robót.
  4. Uczestnictwo w sporządzaniu rocznej inwentaryzacji robót w toku, sporządzanie dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji i dokonywanie odpowiednich uzgodnień z zapisami księgowymi (sporządzanie OT).
  5. Współdziałanie z właściwymi organami samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz innymi instytucjami.
  6. Opracowywanie programów i planów inwestycji gminnych, wnioskowanie o ujęcie ich w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji.
  7. Współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji.
  8. Współdziałanie z innymi stanowiskami przy opracowywaniu materiałów analitycznych do budżetu gminy.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe budowlane i doświadczenie zawodowe min. 3 lata, lub wykształcenie średnie techniczne budowlane i doświadczenie zawodowe min. 6 lat

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego

3. Dobry stan zdrowia

4. Nieposzlakowana opinia

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,

lub umyślne przestępstwo skarbowe

6. Pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych

7. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

8. Posiadanie prawa jazdy kat. B

 

III. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

ustawa Prawo budowlane, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa finanse publiczne, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji

publicznej, znajomość struktury organizacyjnej urzędu oraz instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

3. Znajomość topografii Gminy Miastko.

4. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.

5. Komunikatywność, umiejętność współpracy.

6. Umiejętność publicznego prezentowania stanowiska.

7. Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.

8. Dyspozycyjność.

9. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, przeglądarek internetowych

i poczty elektronicznej)

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1. Praca biurowa związana z obsługą komputera, oraz możliwością częstych wyjazdów w teren. Nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

3. Umowa na czas określony, z możliwością jej przedłużenia.

4. Zatrudnienie możliwe od dnia 01.10.2017 r.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Kwestionariusz osobowy

3. CV

4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe

6. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

10. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

11. Kserokopia dowodu osobistego

12. Oświadczenie kandydata, ze jest obywatelem polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji”, w terminie 12 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. od dnia 01.09.2017 r. do dnia 12.09.2017 r. do godziny 15.15

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie – nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2016.922. jednolity tekst/ oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – / Dz.U. 2016.902. jednolity tekst/

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 598570771 lub 598570770

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.pdf (PDF, 14KB) 2017-09-01 15:02:19 136 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 01-09-2017 15:02:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 01-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 13:10:10