OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb ew. 83/4 Miastko (ul. Gen. J. Wybickiego 30).

WRG.6733.14.2017.MS                                                                                                                           Miastko, dnia 10.08.2017r.

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1257) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

zawiadamiam strony postępowania, że:

  1. w dniu 05 czerwca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Adama Kozłowskiego (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gen. J. Wybickiego 30 w Miastku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb ew. 83/4 Miastko (ul. Gen. J. Wybickiego 30).
  2. Projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uzgodniony przez:
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, postanowieniem DM.7137.153.2017 z dnia 05.07.2017r,

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, Delegatura Północno-Zachodnia, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.14.2017.MS z dnia 26.06.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

Ponadto, tut. organ wystąpił również o uzgodnienie projektu decyzji do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, który pismem ONS.9022.16.31.2017.AS z dnia 12.07.2017r, poinformował, iż uzgodnienie organu państwowej inspekcji sanitarnej w niniejszej sprawie nie jest wymagane.

Natomiast, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku na przesłany projekt decyzji o warunkach zabudowy, odpowiedział pismem ZS.224.3.131.2017.KK z dnia 12.07.2017r., że nie ma podstaw prawnych do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów leśnych.

  • III. W dniu 10 sierpnia 2017r. została wydana dla Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. decyzja nr 018/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb ew. 83/4 Miastko (ul. Gen. J. Wybickiego 30).

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 11-08-2017 15:31:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 10-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 11-08-2017 15:31:27