OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna.

Miastko, dnia 03.08.2017r.

WRG.6733.13.2017.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 21 czerwca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pani Sylwii Białek reprezentującej spółkę Atem Polska Sp. z o.o. (adres w aktach sprawy) działającej z pełnomocnictwa T-Mobile Polska S.A. (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna.
  2. Projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uzgodniony przez:
  • Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowieniem ARD.5151.98-2.2017.PK z dnia 10.07.2017r.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

Ponadto, projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.13.2017.MS z dnia 27.06.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

  • III. W dniu 03 sierpnia 2017r. została wydana dla spółki T-Mobile Polska S.A. decyzja nr 017/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 04-08-2017 14:52:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 03-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 04-08-2017 14:52:25