Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb ewidencyjny 83/4 Miastko (ul. Gen. J. Wybickiego 30)

Miastko, dnia 24.07.2017 r.

WRG.6733.14.2017.MS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Zawiadamiam,

że został przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gen. J. Wybickiego 30 w Miastku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb ewidencyjny 83/4 Miastko (ul. Gen. J. Wybickiego 30).

Jednocześnie informuję, że w powyższej sprawie wpłynęło Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie DM.7137.153.2017 z dnia 05.07.2017r.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

Ponadto, projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Gdańsku, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.14.2017.MS z dnia 26.06.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami w trakcie przedmiotowego postępowania oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 25-07-2017 14:38:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 24-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 25-07-2017 14:38:41