Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miastko w roku 2018 na realizację projektu pn.: ?Budowa lądowiska przy Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu bytowskiego oraz powiatów ościennych? w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020.