Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna.

Miastko, dnia 19.07.2017 r.

WRG.6733.13.2017.MS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Zawiadamiam,

że został przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla spółki T-Mobile Polska S.A. (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna.

Jednocześnie informuję, że w powyższej sprawie wpłynęło Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ARD.5151.98-2.2017.PK z dnia 10.07.2017r.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

Ponadto, projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.13.2017.MS z dnia 27.06.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami w trakcie przedmiotowego postępowania oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 20-07-2017 14:54:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 19-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 20-07-2017 14:54:34