w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Miłocice, na działce nr 108 obręb Miłocice.

Miastko, dnia 20.06.2017r.

WRG.6733.10.2017.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w  dniu 13 kwietnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Macieja Urbanek (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa spółki P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Miłocice, na działce nr 108 obręb Miłocice.
  2. W powyższej sprawie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.10.2017.MS z dnia 08.05.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.
  3. W dniu 20 czerwca 2017r. została wydana dla spółki P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, decyzja nr 015/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Miłocice, na działce nr 108 obręb Miłocice.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 22-06-2017 12:58:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 20-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 22-06-2017 12:59:17