OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb ew. 83/4 Miastko (ul. Gen. J. Wybickiego 30).

 

Miastko, dnia 12.06.2017 r.

WRG.6733.14.2017.MS

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz  art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

Zawiadamiam,

że w dniu 05 czerwca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Adama Kozłowskiego (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gen. J. Wybickiego 30 w Miastku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb ew. 83/4 Miastko (ul. Gen. J. Wybickiego 30).

Zgodnie z  art.10 § 1 Kpa strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 51 ust. 2. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaje się w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Ponadto, do terminu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 21-06-2017 14:26:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 12-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 21-06-2017 14:26:02