OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3.

Miastko, dnia 26.05.2017r.

WRG.6733.3.2017.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania że:

I. w dniu 05 kwietnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pani Anny Warżały (adres w aktach sprawy) działającej z pełnomocnictwa spółki P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3.

II. w powyższej sprawie wpłynęło pismo Dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku ZS.224.3.63.2017.KK z dnia 27.04.2017r. o braku podstaw prawnych do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów leśnych.

III. Ponadto, projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.3.2017.MS z dnia 18.04.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

Z treścią pisma można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

IV. W dniu 26 maja 2017r. została wydana dla spółki P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, decyzja nr 010/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

BURMISTRZ MIASTKA

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 30-05-2017 14:31:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 26-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 30-05-2017 14:31:07