OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, budowie i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 178, 180, 182, 181/1, 183, 206/2, 184, 165/1 , 160/2, 193, 181/2, 185, 195/1, 191 i 160/1 w obrębie ewidencyjnym Węgorzynko.

Miastko, dnia 25.05.2017r.

WRG.6733.6.2017.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 29 marca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Zenona Płotki (adres w aktach sprawy), działającego z pełnomocnictwa Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, budowie i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 178, 180, 182, 181/1, 183, 206/2, 184, 165/1 , 160/2, 193, 181/2, 185, 195/1, 191 i 160/1 w obrębie ewidencyjnym Węgorzynko.
  2. Projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uznany za uzgodniony przez:
  • Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, gdyż nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.6.2017.MS z dnia 25.04.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie,
  • Marszałka  Województwa Pomorskiego gdyż nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.6.2017.MS z dnia 25.04.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie,
  • Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Szczecinku, gdyż nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.6.2017.MS z dnia 25.04.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.
  • III. W dniu 25 maja 2017r. została wydana dla spółki ENERGA - Operatora SA - Oddziału w Koszalinie, z siedzibą przy ulicy Morskiej 10, decyzja nr 009/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, budowie i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 178, 180, 182, 181/1, 183, 206/2, 184, 165/1 , 160/2, 193, 181/2, 185, 195/1, 191 i 160/1 w obrębie ewidencyjnym Węgorzynko.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 30-05-2017 14:27:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 25-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 30-05-2017 14:27:51