Ogłoszenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTKA INFORMUJE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu

„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTKA NA LATA 2017-2023”

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko, Burmistrz Miastka informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023”.

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Miastko.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie pisemnego złożenia opinii, uwag lub propozycji, w wersji elektronicznej bądź papierowej, w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, tj. do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023”, który udostępnia się wraz z formularzem konsultacji:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku – www.miastko.pl (jako załącznik do artykułu pt. Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023”,
  2. w Urzędzie Miejskim w Miastku - pokój nr 15.

Wszelkie opinie, uwagi lub propozycje należy składać na formularzu konsultacji w terminie od dnia 30 maja do dnia 13 czerwca 2017 roku:

  1. w wersji elektronicznej na adres: fundusze@um.miastko.pl, w tytule wpisując „Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023”,
  2. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,
    77-200 Miastko,
  3. przesyłając na  adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko (liczy się data wpływu, nie data stempla pocztowego).

 

                                                                                                                                  BURMISTRZ MIASTKA

                                                                                                                                       (-) Roman Ramion

Załączniki do pobrania

1 wyniki konsultacji.pdf (PDF, 30KB) 2017-06-14 07:52:04 57 razy
2 ogłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf (PDF, 40KB) 2017-05-30 13:43:31 58 razy
3 Lokalny Program Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023 - projekt.pdf (PDF, 12MB) 2017-05-30 13:43:31 70 razy
4 Formularz konsultacji.doc (DOC, 36KB) 2017-05-30 13:43:31 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 30-05-2017 13:43:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Muchowska - Narloch 30-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 14-06-2017 07:52:04