ZAWIADOMIENIE o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Tursku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko

Miastko, dnia 09.05.2017 r.

WRG.6733.4.2017.MS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam,

że został przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Tursku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko.

Jednocześnie informuję, że w powyższej sprawie wpłynęło Postanowienie uzgadniające:

  • Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ARD.5151.33-2.2017.KG z dnia 25.04.2017r.
  • Starosty Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych znak Oś. 673.161.1.2017.I z dnia 04.05.2017r.

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 11-05-2017 14:55:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 09-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 11-05-2017 14:55:12