OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych w m. Miastko na działce nr 514 obręb ewidencyjny 83/2 - linii zlokalizowanej na działkach nr 8/1, 7, 33/2 i 514 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko

Miastko, dnia 25.04.2017r.

WRG.6733.2.2017.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 01 marca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Tomasza Olechnowicza (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa ENERGA-Operatora SA - Oddziału w Koszalinie, z siedzibą przy ulicy Morskiej 10, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych w m. Miastko na działce nr 514 obręb ewidencyjny 83/2 - linii zlokalizowanej na działkach nr 8/1, 7, 33/2 i 514 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko.
  2. W powyższej sprawie wpłynęłopostanowienie uzgadniające:
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku ZS.224.3.40.2017.KK z dnia 30.03.2017r.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

Projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uznany za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, gdyż nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.2.2017.MS z dnia 22.03.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem RDOŚ-Gd-WZP.612.58.15.2017.AP.1 z dnia 4 kwietnia 2017r. odstąpił od uzgodnienia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie ochrony przyrody.

3. W dniu 25 kwietnia 2017r. została wydana dla spółki ENERGA - Operatora SA - Oddziału w Koszalinie, z siedzibą przy ulicy Morskiej 10, decyzja nr 007/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych w m. Miastko na działce nr 514 obręb ewidencyjny 83/2 - linii zlokalizowanej na działkach nr 8/1, 7, 33/2 i 514 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 26-04-2017 14:57:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 25-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 26-04-2017 14:57:59