Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Miastku przy ulicy Górnej - WGN 6840.1.16.2011.ASz

 

Burmistrz Miastkadziałając na podstawie uchwały Nr 28/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Położenie nieruchomości - obręb 83/1   m. Miastko, ul. Górna

Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa obciążona siecią energetyczną, telefoniczną, wodną  i gazową oraz słupem energetycznym

Numer księgi wieczystej  - SL1M/00004811/0  

Numer działki  - 293/11

Powierzchnia działki - 97m2

Cena Nieruchomości - 2.127,00 zł     

Termin zapłaty - przed zawarciem aktu notarialnego

Forma sprzedaży - bezprzetargowo na poprawę warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 wyżej powołanej ustawy informuję, że pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z następujących warunków:

-przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

-jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.    

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń UM Miastko na okres 21 dni .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 07-12-2011 09:15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szabłowska 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 07-12-2011 09:15:44