SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA z dnia 30.03.2017 r. dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Tursku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko

Miastko, 06.04.2017r.

WRG.6733. 4.2017.MS

SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA

z dnia  30.03.2017 r.

Burmistrz Miastka z urzędu dokonuje sprostowania w zawiadomieniu i obwieszczeniu z dnia 30.03.2017r. (znak: WRG.6733.4.2017.MS) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Tursku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko, omyłkę techniczno-pisarską, polegającą na błędnie wpisanej nazwy miejscowości, której dotyczy przedmiotowe zamierzenie, i tak:

w zawiadomieniu i obwieszczeniu,  podaje się:

"w dniu 21 marca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (...) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Węgorzynku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko."

winno być:

"w dniu 21 marca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (...) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Tursku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko."

W związku z powyższym przywraca się stronom postępowania prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w  w/w sprawie w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 11-04-2017 15:13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 06-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 11-04-2017 15:13:40