Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 17 marca 2017r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-03-09 13:49:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-03-09 13:51:12
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko. 2017-03-09 13:54:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/237/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020 2017-03-09 13:55:08
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-03-09 13:56:07
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Świerznie na prace konserwatorskie, restauratorski lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-03-09 13:57:59
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2017 roku. 2017-03-09 13:59:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 7/12 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-03-09 14:00:32
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów 2017-03-09 14:02:14