Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu prowadzonego przez Powiat Bytowski - edycja 2017

USUWANIE AZBESTU – NABÓR WNIOSKÓW DO EDYCJI 2017

Powiat Bytowski zamierza przystąpić do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017). Udział w konkursie daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, polegających na:

  • demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych lub
  • wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych zdemontowanych w latach poprzednich i przygotowanych do transportu.

Wysokość dofinansowania jaką może uzyskać Powiat Bytowski, może wynieść do 85% całkowitego kosztu poszczególnych zadań, z zastrzeżeniem jednak, że podatek VAT nie podlega dofinansowaniu (nie jest kosztem kwalifikowanym). Wzorem lat ubiegłych, Powiat Bytowski wspólnie z Gminami naszego powiatu, zamierza współfinansować część pozostałych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest. Zakładany minimalny udział w kosztach po stronie właściciela nieruchomości wyniesie ok. 7%. Zastrzega się jednak, że przypadku uzyskania niższego niż planowane dofinansowania z Funduszu, udział w kosztach przypadający na właściciela może być wyższy od zakładanego.   

Ostateczna wysokość dofinansowania znana będzie po opublikowaniu wyników konkursu przez Fundusz, tj. do 31 maja 2017 r.

W przypadku obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakładana wysokość dofinansowania obejmować będzie wyłącznie dofinansowanie przyznane przez Fundusz. Pozostały koszt usunięcia wyrobów azbestowych, przedsiębiorca uczestniczący w realizacji zadania zobowiązany jest pokryć ze środków własnych.   

 

Szacunkowy koszt jednostkowy usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem wynosi około 600 zł za tonę oraz 400 zł za tonę w przypadku wyrobów zdemontowanych. Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych nieruchomości określony zostanie po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac, w tym zważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny złożyć wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego”. Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie, pokój nr 218 , w terminie do 31 marca 2017 r.

Zgodnie z wymogami Funduszu do wniosku należy załączyć:

  1. Dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) - min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu. Zdjęcia należy opisać adresem obiektu.  
  2. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – oceną należy załączyć osobno dla każdego obiektu.
  1. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia części kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Możliwe jest również usuwanie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych lub porzuconych przed 2017 rokiem i znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (posesje, dzikie wysypiska). Do wniosku należy dołączyć wówczas:

  1. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą przeznaczone do usunięcia odpady zawierające azbest, które zostały odpowiednio przygotowane do transportu (szczelnie opakowane folią polietylenową      o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i ułożone na palecie). Zdjęcia należy opisać adresem miejsca/nr działki. 
  2. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia części kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz oświadczenie, że zgłaszane do usunięcia odpady zawierające azbest zostały zdemontowane lub porzucone w danym miejscu przed 2017 rokiem.

Z dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele nieruchomość zlokalizowanych na terenie gmin powiatu bytowskiego. Dofinansowanie nie dotyczy zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Na podstawie dostarczonych kompletnych wniosków przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Planuje się, że prace w zakresie demontażu i odbioru wyrobów azbestowych realizowane będą w okresie od czerwca do października 2017 r.

Informacje o konkursie WFOŚiGW w Gdańsku (edycja 2017):

https://wfos.gdansk.pl/konkurs-dotyczacy-usuwania-azbestu-ogloszony

Wnioski o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://www.powiatbytowski.pl/pozostale-informacje/usuwanie-azbestu/aktualnosci-1/usuwanie-azbestu-8211-nabor-wnioskow-do-edycji-2017 

oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku (pokój nr 14)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 03-03-2017 09:59:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 03-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 03-03-2017 09:59:52