Zarządzenie Nr 395/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na:"Dostawę oraz montaż sprzetu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Gminy Miastko w ramach projektu pn: Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko wswpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020".