Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 10.02.2017r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-02-02 14:28:11
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2017-02-02 14:29:24
dokument Projekt uchwały w sprawie . określenia zasad dofinansowania części kosztów inwestycji związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Miastko 2017-02-02 14:30:39
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastko 2017-02-02 14:31:46
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 128/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Dretyń, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej Miastku 2017-02-02 14:33:38
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 55 położonym w Słosinku, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jego sprzedaż w drodze bezprzetargowej 2017-02-02 14:34:46
dokument Projekt uchwały w sprawiepozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna 2017-02-02 14:36:16
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko 2017-02-02 14:37:29
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. 2017-02-02 14:39:29
dokument Projekt Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miastko do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-02 14:41:17
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017r. i maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 2017-02-02 14:42:54
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/265/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miastko dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miastko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 2017-02-02 14:45:02
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko 2017-02-02 14:46:30
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania odznaczenia honorowego Medalu "Zasłużony dla Gminy Miastko" 2017-02-02 14:48:26
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" 2017-02-02 14:50:22
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2017 rok 2017-02-02 14:51:31
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2017 rok 2017-02-02 14:54:10