Zarządzenie Nr 389/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Surdopedagogika" w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkól podstawowych i gimnazjów w Gminie Miastko współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020.