Zarzxądzenie Nr 387/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na "Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Gminy Miastko w ramach projektu pn.: "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkól podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020.