Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 grudnia 20146 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2016-12-21 13:33:56
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania oznaczenia honorowego Medal ?Zasłużony dla Gminy Miastko? 2016-12-21 13:32:46
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji ?Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015 ? 2019? - druk nr 402/XXXI, 6.13.ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania oznaczenia honorowego Medal ?Zasłużony dla Gminy Miastko? 2016-12-21 13:31:12
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka numerem 512/5, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2016-12-21 13:29:21
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/3, 83,4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach: Przęsin i Świerzno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-12-21 13:27:55
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-12-21 13:26:31
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017rok 2016-12-21 13:25:24
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 ? 2022 2016-12-21 13:12:13
zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc w sprawie pracy na terenie Gminy Miastko w ramach pomocy de minimis 2016-12-21 13:10:48
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-12-21 13:09:13
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2016-12-21 13:04:26
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2017 rok 2016-12-21 13:03:05
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 ? 2027 2016-12-21 13:01:20
wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej 2016-12-21 12:59:38