Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Burmistrz Miastka uprzejmie informuje, że zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 250) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1)  zbiorników bezodpływowych - w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu planowania dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)  przydomowych oczyszczalni ścieków - w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz        planowania dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej.

 

W celu zaktualizowania prowadzonej ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców miasta i gminy Miastko posiadających zbiorniki bezodpływowe i  przydomowe oczyszczalnie ścieków o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie osobiście, listownie do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku (pokój nr 14) lub do Sołtysów w terminie do dnia 31 stycznia 2017r.

 

Gmina Miastko celem wywiązania się z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli znajdujących się na jej terenie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w w/w ustawie.

 

Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 1 lutego 2017r.

 

Zgodnie z:

- art. 5 ust.1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 250) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

- art. 6 ust.1 w/w ustawy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania, w formie umowy o korzystaniu z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów opłat za wykonane usługi.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie, gdyż nie wywiązanie się z w/w obowiązków zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia podlega karze grzywny do wysokości 5.000,00zł

Burmistrz Miastka 

 (-)

Załączniki do pobrania

1 wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.doc (DOC, 32KB) 2017-02-09 09:06:10 79 razy
2 wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf (PDF, 26KB) 2016-11-30 11:06:51 87 razy
3 Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych.doc (DOC, 33KB) 2016-11-30 11:04:17 138 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 30-11-2016 11:00:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 10-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 09-02-2017 09:06:10