Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadomienie PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na liniowe umocnienie brzegu rzeki Studnicy koszami gabionowymi i palisadą drewnianą na terenie działek nr 49, 29, 31 obręb 02 Miastko, gmina Miastko w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wsród dopływów Wieprzy na terenie gminy Miastko, powiat bytowski" 2020-01-27 14:18:55
Informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania przez PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2019-12-23 13:13:22
informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Trzcinnie 2019-10-23 11:42:19
informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania przez PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Przęsinie 2019-10-23 11:40:05
informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Zadrach 2019-10-23 11:38:09
Informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania przez Zarząd Zlewni w Koszalinie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Słosinku 2019-10-23 11:34:19
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 11.HK.2019 (Lednik Miastko) i Nr 12.HK.2019 (Głębokie Świeszyno) 2019-09-02 12:09:20
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 8.HK.2019 (jezioro Lednik) i Nr 9.HK.2019 (jezioro Głębokie) 2019-08-02 10:26:51
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 5.HK.2019 (Lednik Miastko) i Nr 6.HK.2019 (Głębokie Świeszyno) 2019-07-12 12:20:54
Zawiadomienie PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez powierzchniowe wody płynące rzekę Kątnik w km 2+562 w Węgorzynku 2019-07-09 08:04:16
Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Nr 1.HK.2019 (jezioro Głębokie 2019-06-28 13:25:57
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 2.HK.2019 (jezioro Lednik) 2019-06-28 13:24:18
Informacja PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4100.25.2019.ECh w sprawie wszczęcia postępowania o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody na dz.nr 40/3 obręb Miastko 2019-06-13 09:56:15
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z terenu Zakładu PKS w Miastku 2019-04-17 08:22:45
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie zmiany pozwolenia SZ.ZUZ.2.421.137.2018.WP z dnia 11.07.2018r. na wykonanie urządzenia wodnego 2019-02-25 10:42:28
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków z oczyszczalni - Wspólnota Mieszkaniowa PASIEKA 2019-02-22 14:45:57
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego przez PGW WP Zarząd Zlewni w Pile w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ziemnego stawu rybnego w miejscowości Słosinko 2019-02-12 11:04:55
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację otworu studziennego SW1 wraz z obudową w miejscowości Trzcinno 2018-12-12 14:41:35
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację otworu studziennego SW1/92 w Szydlicach 2018-12-12 14:39:52
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania przez PGW WP Zlewnia w Pile w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 20 w Miłocicach 2018-12-05 12:48:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd 2018-11-29 11:57:13
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby ROD "Związkowiec" w Miastku (dz.nr 40/3 obręb 83/3 Miastko) 2018-11-09 10:25:54
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby ROD "Związkowiec" w Miastku 2018-11-09 10:23:02
zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin znak SZ.ZUZ.2.421.140.2018.EK z dnia 27.09.2018r. 2018-11-07 10:55:24
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin na wniosek GDDKiA w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-11-07 10:52:09
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGW WP Zlewnia Koszalin na wniosek ZWiK Miastko Sp. z o.o w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni SW 1 obręb Trzcinno 2018-10-23 11:22:18
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGW WP Zlewnia Koszalin na wniosek ZWiK Miastko Sp. z o.o w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje studni głębinowej SW 1/92 obręb Kwisno 2018-10-23 11:20:27
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w Przęsinie i Pasiece oraz szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (Przęsin) 2018-08-24 09:41:51
informacja o wszczęciu z urzędu postepownaia administracyjnego prowadzonego przez PGW WP Zlewnia Koszalin w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody 2018-07-16 14:53:58
zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla OSiR w Miastku 2018-07-13 14:13:02
zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy Decor Trends Sp. z o.o 2018-07-13 14:10:59
zawiadomienie PGW Wody Polskie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - zbiorniki retencyjne Leśnictwo Kawcze 2018-07-13 14:08:39
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - użytkowanie wód znajdujących sie w rowie poprzez ich zatrzymywanie na potrzeby gromadzenia wody w zbiornikach retencyjnych w Leśnictwie Kawcze 2018-07-04 13:16:18
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 20 (...) Głodowo i Kramarzyny 2018-06-21 15:03:18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przy drodze krajowej Nr 21 w Kowalewicach prowadzonego przez PGW Wody Polskie Zlewnia Koszalin 2018-06-21 14:59:49
ocena jakości wody w eksploatowanych wodociągach w 2017r. 2018-03-22 08:14:01
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 23.01.2018r. - wodociąg Trzcinno 2018-02-02 13:52:11
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 12.01.2018r. wodociągu publicznego zaopatrzenia w wodę w Chlebowie 2018-01-15 10:23:07
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 10.10.2017r. - wodociąg publiczny Domanica 2017-10-19 08:08:08
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o unieruchomieniu wodociągu publicznego DOMANICA 2017-10-06 13:40:43
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz indywidualnych ujęć w gminie Miastko za rok 2016 2017-03-09 08:58:00
Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 2016-11-30 11:00:51