Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XXIX sesję w dniu 02 grudnia 2016 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-11-25 12:20:16
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko na 2017 rok 2016-11-25 12:22:26
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko. 2016-11-25 12:41:34
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Miastko w ramach pomocy de minimis. 2016-11-25 12:43:23
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego - edycja 2016". 2016-11-25 12:46:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 314/3, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-11-25 13:28:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 314/4, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-11-25 13:34:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 53 położonym w Słosinku, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jego sprzedaż w drodze bezprzetargowej. 2016-11-25 13:36:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem 26, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko. 2016-11-25 13:40:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 67/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 83/5 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2016-11-25 13:47:50
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2017 na terenie Gminy Miastko. 2016-11-25 13:49:55
Projekt uchwały w sprawietrybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miastko dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miastko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 2016-11-25 13:52:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminami: Tuchomie, Kępice, Lipnica, Trzebielino w sprawie utworzenia partnerstwa gmin pn. "Miastecki Klaster Energii". 2016-11-25 13:55:17
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność dyrektora szkoły nr 1 w Miastku. 2016-11-25 14:04:39