Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XXVII sesję w dniu 28 października 2016 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument . wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 rok - (druk nr 360/XXVIII), 2016-10-24 12:06:17
dokument w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/236/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 206 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Miastko od " Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Miastku w likwidacji" prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 83/1 m. Miastko. 2016-10-24 12:10:35
dokument w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Bytowskiego części nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Bytowskiego oraz Gminy Miastko, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 1 w Miastku.x 2016-10-24 12:13:20
dokument w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 774/2. położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-10-24 12:16:45
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy dotyczącej partnerstwa i przystąpienia do wspólnego ubiegania się o środki w ramach RPO dla województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 dla Działania 11.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych 2016-10-26 13:31:06
dokument w sprawie przyjęcia:"Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017". 2016-10-24 12:21:25
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.?Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii? w ramach Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii ? wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014 ? 2020 oraz na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu 2016-10-26 13:33:18