Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie z Gminą Tuchomie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia zewnetrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Miastko i Tuchomie" w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, typy projektów 4), 5).