Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 września 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-09-22 11:36:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miastko od osób fizycznych prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 83/4 m. Miastko 2016-09-22 11:39:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 19/9 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-09-22 11:40:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części, położonych w obrębach Dolsko, Dretynek, Głodowo, Kawcze, Kwisno, Miłocice, Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Świerzno, Wałdowo i Węgorzynko gm. Miastko oraz w obrębie 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2016-09-22 11:42:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2016-09-22 11:44:25
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2016-2023. 2016-09-27 14:03:07
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na 2014-2020". 2016-09-27 13:39:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie z Gminą Tuchomie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia zewnetrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Miastko i Tuchomie" w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, typy projektów 4), 5). 2016-09-27 13:45:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów Gminy Miastko w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 402/16, położonej w obr. Pasieka, gm. Miastko. 2016-09-27 14:20:18