Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym

 

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 

Komórka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Miastku

ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Tel. 59 857 07 25 / 07 26

e-mail:usc@um.miastko.pl

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (USC-4):

  • składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego,

  • osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek mam być przekazany.

2 . W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

3. Gdy zmiana dotyczy małoletniego dziecka należy dodatkowo dołączyć:

• pisemną zgodę drugiego rodzica na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (USC-5),

• pisemną zgodę dziecka na zmianę imienia lub nazwiska, jeżeli ukończyło 13 lat
(USC-6),

• postanowienie sądu (do wglądu), jeżeli drugi rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej albo zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecka wydaną przez sąd opiekuńczy,

• dokument zawierający nr PESEL dziecka (dowód osobisty dziecka, paszport lub zaświadczenie o nadaniu dziecku nr PESEL).

 

 

Opłaty:

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.

 

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka , gotówką lub przelewem na konto

PKO Bank Polski 90 1020 2791 0000 7102 0258 4753.

Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego w Miastku (pokój nr 4).

Dla osób wpłacających z zagranicy kod banku SWIFT/BIC: BPKOPLPW

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016.10.),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016.1827ze zm.).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miastku. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Załączniki do pobrania

1 USC-4.doc (DOC, 33KB) 2016-09-14 10:17:20 116 razy
2 USC-5.doc (DOC, 25KB) 2016-09-14 10:17:20 102 razy
3 USC-6.doc (DOC, 25KB) 2016-09-14 10:17:20 97 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Lubińska 14-09-2016 10:17:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Lubińska 14-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Bożena Komar 22-03-2017 10:21:13