Zaświadczenie o stanie cywilnym

 

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

 

 

Komórka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Miastku

ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Tel. 59 857 07 25 / 07 26

e-mail:usc@um.miastko.pl

 

Wymagane dokumenty:

 

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

1.  W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zawiera:

  • dane wnioskodawcy  tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,

  • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia,

  • osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (USC-14), zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.

 

Opłaty:

Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka , gotówką lub przelewem na konto

PKO Bank Polski     90 1020 2791 0000 7102 0258 4753. 

Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego w Miastku (pokój nr 4).

Dla osób wpłacających z zagranicy kod banku SWIFT/BIC: BPKOPLPW

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

  • Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego.

 

Podstawa prawna:

  • Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014.1741 ze  zmianami),

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U.2015.194),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.2016.1827 ze zmianami).

 

Załączniki do pobrania

1 USC-14.pdf (PDF, 20KB) 2016-09-14 10:11:12 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Lubińska 14-09-2016 10:11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Lubińska 14-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Bożena Komar 22-03-2017 10:25:41