Uznanie ojcostwa


UZNANIE OJCOSTWA

Komórka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Miastku

ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Tel. 59 857 07 25 / 07 26

e-mail:usc@um.miastko.pl

Wymagane dokumenty:

  • ustne oświadczenia rodziców dziecka złożone do protokołu przez kierownikiem urzędu stanu cywilnego,

  • dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty).

Opłaty:

Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miastku przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie.

Jeżeli dziecko urodziło się poza Miastkiem, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

Po uznaniu ojcostwa dziecka poczętego rodzice otrzymują zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

Podstawa prawna:

  • Art. 18, 22 , 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 1741 ze zm.),

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.)

Informacje dodatkowe:

  • uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości,

  • mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego,

  • w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego, a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży,

  • oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Lubińska 14-09-2016 10:08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Lubińska 14-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Lubińska 14-09-2016 10:08:48