Opieka nad dziećmi do lat 3

Załączniki do pobrania

1 Wniosek o udzielenie dotacji.doc (DOC, 32KB) 2016-09-08 14:05:27 181 razy
2 INFORMACJA o liczbie dzieci objętych opieką.doc (DOC, 30KB) 2016-09-08 14:05:27 167 razy
3 Roczne rozliczenie dotacji celowej udzielonej dla żłobka.doc (DOC, 40KB) 2016-09-08 14:05:27 178 razy
4 USTAWA z dn. 4.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 157).pdf (PDF, 4.MB) 2016-09-08 14:02:00 194 razy
5 Rozporządzenie MPiPS z dn. 10.07.2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014r. poz. 925).pdf (PDF, 94KB) 2016-09-08 14:02:00 188 razy
6 Rozporządzenie MPiPS z dnia 25.03.2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz.U. z 2011r. Nr 69, poz.368).pdf (PDF, 71KB) 2016-09-08 14:02:00 248 razy
7 RozporządzenieMPiPS z dnia 5.08.2011r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. nr 173 poz. 1035).pdf (PDF, 1.MB) 2016-09-08 14:02:00 176 razy
8 UCHWAŁA Rady Miejskiej w Miastku z dn. 22.06.2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf (PDF, 18KB) 2016-09-08 14:02:00 168 razy
9 Uchwała Nr XIII872015 RM w Miastku z dnia 3.07.2015r. w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miastko.pdf (PDF, 1.MB) 2016-09-08 14:02:00 259 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Ringwelska 08-09-2016 14:02:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 08-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Ringwelska 08-09-2016 14:05:27