Informacja o organizowaniu imprezy artystycznej i rozrywkowej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) .
Ustawa  z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. 2013, poz. 611 z późn. zm.).

Sprawę załatwia:  
Wydział Promocji, Kultury i Sportu   Urzędu Miejskiego w Miastku, 77-200 Miastko  ul. Grunwaldzka 1- pok. 25   tel. 59 857 07 20/22,    promocja@um.miastko.pl.

Cel:  Informacja o  zorganizowaniu imprezy rekreacyjnej

Wytyczne:

  •  Postępowanie w sprawie przyjęcia informacji o zamiarze  przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej  na terenie Gminy Miastko prowadzi Wydział Promocji, Kultury i Sportu. Formularz wniosku o Informacji,  jest dostępny w Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Miastku.
  • Pracownik Wydziału sprawdza kompletność podanych  wniosku we informacji.
  • Po przyjęciu Informacji o zamiarze przeprowadzenia imprezy, o jej treści informowane są jednostki właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego).  O zakazie przeprowadzenia imprezy  informowane są w/w jednostki.
  • W wypadku możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub niebezpieczeństwa dla uczestników imprezy, Burmistrz Miastka może podjąć decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy.
  • Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Burmistrza Miastka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłata: Brak

Wymagane dokumenty: 
- Zawiadomienie na druku stanowiącym załącznik.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
-  imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę, siedzibę i adres do korespondencji,
- rodzaj i charakter imprezy,
-   miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywana liczbę uczestników,
- określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Informacja  o imprezie powinna być złożone nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Forma załatwienia sprawy: 
Przyjęcie informacji o organizowanej imprezie.

Wydanie decyzji o zakazie odbycia imprezy, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach. Decyzje o zakazie odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Przyjmowanie informacji o  organizowaniu imprez  rekreacyjnych (artystycznych,   rozrywkowych  organizowanych w ramach działalności kulturalnej -poniżej 300 osób w obiekcie zamkniętym oraz poniżej 1000 osób w terenie otwartym).

Załączniki do pobrania

1 WPKiS_05.doc (DOC, 30KB) 2015-09-02 08:37:38 155 razy
2 wrlip_16.pdf (PDF, 52KB) 2011-11-22 10:30:38 168 razy
3 ustawa_25-10-1991.pdf (PDF, 15KB) 2011-11-22 10:30:38 169 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 22-11-2011 10:30:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Jurewicz 02-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 07-09-2016 08:30:39