Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 sierpnia 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 193117G w miejscowości Słosinko 2016-08-19 08:03:51
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegrdowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko. 2016-08-19 08:17:38
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016 ? 2025 2016-08-19 08:33:41
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej . 2016-08-19 08:35:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 20 lat (dot. dz.ozn. nr 60/16 o pow. 3,3003 ha poł. w obr. 83/2 m. Miastko) 2016-08-19 09:01:39
Projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 w budynku nr 24a przy ul. Kowalskiej w Miastku 2016-08-19 09:04:43
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 16 przy ul. Gen. Maczka w Miastku 2016-08-19 09:12:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Miastko od ?Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Miastku w likwidacji?, prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 83/1m.Miastko 2016-08-19 09:14:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zapewnienia transportu i opieki dla uczniów niepełnosprawnych 2016-08-19 09:16:20
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-08-19 09:18:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2016-08-19 09:20:40