Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Miejsce załatwiania sprawy:

Referat Podatkowy 

pokój Nr 3 (parter), 

godziny: poniedziałek 8.00 - 16.00 

wtorek-piątek 7.15-15.15

 

Wymagane dokumenty:

Dokładnie wypełniony formularz deklaracji na podatek od środków transportowych wraz załącznikami. W przypadku złożenia korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

 

Opis procedury:

Właściciele środków transportowych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które taki środek transportowy jest zarejestrowany obowiązani są w terminie do 15 lutego każdego roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych, a w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania (np. nabycie/zbycie pojazdu) obowiązane są złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień;

- koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000zł.;

- zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień

Organ podatkowy uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji oraz doręcza podatnikowi uwierzytelniona kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego bądź informację o braku takich zmian.

Deklaracje na leży składać na formularzach według ustalonego wzoru.

Podatek od środków transportowych płatny jest – bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: do 15 lutego i 15 września każdego roku.

 

Opłaty:

złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych wolne jest od opłat

 

Tryb odwoławczy:

Na korektę deklaracji dokonaną przez organ podatkowy, podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji dokonana przez organ podatkowy wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

 

Termin załatwienia sprawy, udzielenia odpowiedzi:

Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty. Organ podatkowy nie wydaje w tej sprawie odrębnej decyzji.

 

Dodatkowe informacje:

od 1 stycznia 2006r. zmianie uległy zasady zaokrąglania.

Zgodnie z art.63 ustawy Ordynacja podatkowa, podstawy opodatkowania, kwoty podatków i odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

Podstawa prawna:

art.21 §1 pkt.1) i §2, art.63, art.274 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1325 z późn. zm.);

art.9 ust.6 pkt.1) i 2), art.11 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1).pdf (PDF, 184.89Kb) 2019-01-07 12:41:18 91 razy
2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI (DT-1A).pdf (PDF, 256.92Kb) 2019-01-07 12:41:18 69 razy
3 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.pdf (PDF, 109.08Kb) 2016-07-15 13:09:43 174 razy
4 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1.pdf (PDF, 100.87Kb) 2016-07-15 13:09:43 172 razy
5 wf_dt1.pdf (PDF, 187.79Kb) 2011-11-21 15:34:37 412 razy
6 zalacznik_wf_dt1.pdf (PDF, 89.91Kb) 2011-11-21 15:34:37 357 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-11-2011 15:34:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Narloch 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Narloch 17-12-2020 11:08:10