Zaświadczenie o braku lub wysokości zaległości podatkowych

Miejsce załatwiania sprawy:

Referat Podatkowy 

pokój Nr 3 (parter) 

godziny: poniedziałek 8.00 - 16.00 

wtorek - piątek 7.15 - 15.15

 

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku bądź wysokości zaległości podatkowych

- dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu)

 

Opis procedury:

Zainteresowany składa wniosek o wydanie zaświadczenia określając czego dokładnie zaświadczenie ma dotyczyć oraz w jakim celu zaświadczenie jest potrzebne.

 

Opłaty:

Zaświadczenia o braku lub wysokości zaległości podatkowych podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 21 zł 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Miastku lub gotówką w kasie UM. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Termin załatwienia sprawy, udzielenia odpowiedzi:

Zaświadczania wydawane są niezwłocznie, a w szczególnych wypadkach nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

 

Podstawa prawna:

Art. 306a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 800 z późn. zm.);

Art. 1 ust.1 pkt.1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.)

 

Załączniki do pobrania

1 Wniosek o wydanie zaswiadczenia.pdf (PDF, 44KB) 2016-07-15 13:35:20 160 razy
2 wf_zaswiadczenie.pdf (PDF, 39KB) 2011-11-21 15:30:31 440 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-11-2011 15:30:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Narloch 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Narloch 11-12-2018 14:38:32