Wybór zadań

Wybór zadań do realizacji
GŁOSOWANIE
od 3 do 21 października 2016 r.

  1. Pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku poddaje się ocenie mieszkańców Gminy Miastko w głosowaniu tajnym.
  2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Miastko, który do dnia 02.10.2016 r. ukończył 16 rok życia
  3. Głosowanie przeprowadza się w okresie od 03.10.2016 r. do 21.10.2016 r.  w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku oraz w wyznaczonych lokalach do głosowania, których wykaz podaje się do publicznej wiadomości.
  4. Głosowanie w wyznaczonych lokalach odbywa się wyłącznie w dni robocze, we wskazanych odrębnych terminach i godzinach, które podaje się do publicznej wiadomości.
  5. W każdym lokalu do głosowania udostępnia się pełne opisy wszystkich pozytywnie zweryfikowanych zadań.
  6. Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz w dowolnym spośród wyznaczonych lokali do głosowania.
  7. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego wydanie karty do głosowania w spisie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu.
  8. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym zadaniu na karcie do głosowania.
  9. Jeżeli głosujący nie postawił znaku „X” przy żadnym z zadań lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie to głos jest nieważny.
  10. Na karcie do głosowania podaje się tytuły zadań, szacunkowy koszt ich realizacji oraz informację w jaki sposób prawidłowo oddać głos.
  11. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów ważnych oddanych na każde ze zgłoszonych zadań.
  12. Do realizacji przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku.
  13. Informację o wyniku głosowania podaje się do publicznej wiadomości do dnia 28 października 2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 19-07-2016 09:08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Magalska 19-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 19-07-2016 09:08:28