Prowadzenie spraw gospodarczych i archiwum zakładowego

 

1. Prowadzenie prenumeraty pism i czasopism, publikatorów oraz zaopatrywanie urzędu w fachowe czasopisma.
2. Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i poligraficzne.
3. Kontrolowanie zabezpieczenia pomieszczeń biurowych oraz gmachu Urzędu.
4. Wyposażanie pomieszczeń biurowych w meble i urządzenia biurowe.
5. Zakup odzieży ochronnej i środków higieny osobistej.
6. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i ich aktualizacja.
7. Prowadzenie zbiorów wycinków prasowych z lokalnej prasy
8. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych.
9. Prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjnych dla potrzeb Urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych.
10. Zarządzanie siecią komputerową w Urzędzie.
11. Prowadzenie archiwum zakładowego.
12. Prowadzeni spraw związanych z wynajmem sali posiedzeń.
13. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu (konserwacje, drobne naprawy, remonty).
14. Organizacyjne i techniczne współdziałanie w przygotowywaniu wyborów i referendów.
15. Zakup fachowej literatury dla pracowników Urzędu oraz jej ewidencjonowanie.
16. Przygotowywanie posiedzeń Rady Miejskiej.
17. Nadzór nad utrzymaniem ładu i porządku w gmachu Urzędu oraz jego właściwym zabezpieczeniem.
18. Zakup środków czystości, części zamiennych i osprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-11-2011 15:12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józef Michalski 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Józef Michalski 07-09-2016 07:35:40